חיפוש
הפריט שבחרת:
בדרך מאיפראן לאימוזר, מרוקו, 1969-1968
תמונות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

בדרך מאיפראן לאימוזר, מרוקו, 1969-1968

הדפסה
שיתוף

בדרך מאיפראן לאימוזר, מרוקו, 1969-1968

צילום: דב לוקס

המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, בית התפוצות, אוסף רינה ודב (ברנרד) לוקס, ישראל

מספר פריט:
17397721
רכישת תמונות: חלק מהתמונות ניתנות לרכישה, לפרטים נוספים- לחצו כאן, אנא וודאו שיש לכם את מספר יחידת תמונה (כפי שמופיע למעלה)
מקומות קרובים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
בדרך מאיפראן לאימוזר, מרוקו, 1969-1968
תמונות
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
בדרך מאיפראן לאימוזר, מרוקו, 1969-1968

בדרך מאיפראן לאימוזר, מרוקו, 1969-1968

צילום: דב לוקס

המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, בית התפוצות, אוסף רינה ודב (ברנרד) לוקס, ישראל

רכישת תמונות: חלק מהתמונות ניתנות לרכישה, לפרטים נוספים- לחצו כאן, אנא וודאו שיש לכם את מספר יחידת תמונה (כפי שמופיע למעלה)