X
מאות חטופים על ידי החמאס
136
ימים
:
19
שעות
:
09
דקות
:
22
שניות
דלג לתוכן האתר >

מקור השם רוזמן

ROSEMAN

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד.

הפירוש המילולי ביידיש של שם המשפחה רויסמן הוא "בעלה של רוזה", ולפעמים גם "בנה של רוזה".

רוזה הוא אחד משמות הפרטיים הנשיים הרבים שנוצרו משמות של פרחים.

רוזה היא מילה גרמנית שפירושה "ורד", "שושנה".

בדרך כלל, שמות משפחה יהודיים המכילים את המילה רוז או רוזה נחשבים למטרונימים, כלומר שמות משפחה שנגזרו משמה הפרטי של אחת מאמהות המשפחה , במקרה הזה השם הפרטי הנפוץ רוזה. אפשר ששם זה נובע מתכונה אישית, כמו גוון פנים בצבע אדמדם. במקררים מסויימים רוז (רוזה) הוא טופונים אשר נגזר מסימן הבית בצורת שושנה שבו התגוררה המשפחה. סימני הבתים היו נהוגים בערי גרמניה בימי הביניים, כמו למשל ברובע היהודי של פרנקפורט אם מיין, גרמניה. כל בית היה מזוהה בעזרת סימן ייחודי, בדרך כלל בצורת בעל חיים או פרח. עם הזמן, שמות של סימני בתים הפכו לשמות משפחה קבועים. ידוע שלאחד הבתים היה סימן בצורת שושנה.

שם זה יכול להיות גם צורה מקוצרת של אחד משמות המקומות בגרמניה המכילים את המילה "רוזה", ביניהן רוזנפלד בווירטמברג; רוזנגרטן ברייניש-הסן; רוזנהיים בבאווריה; ורוזנטל בהסן: כל שמות המקומות האלה קיימים גם כשמות משפחה יהודיים.

בישראל שמות משפחה יהודיים שמכילים את המילה רוז/רוזה עוברתו לשם המשפחה רוזן.

בתור שם פרטי יהודי רוזה מתועד בפריס בשנת 1292 ובתור שם משפחה בסטרסבורג עם זיגמונט רוזה בשנת 1387. במאה ה-20 רוזמן מתועד כשם משפחה יהודי עם הרופא אפרים רוזמן אשר חי בארה"ב.
מאגרי המידע של אנו
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
שם משפחה
אA
אA
אA
מקור השם רוזמן
ROSEMAN

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד.

הפירוש המילולי ביידיש של שם המשפחה רויסמן הוא "בעלה של רוזה", ולפעמים גם "בנה של רוזה".

רוזה הוא אחד משמות הפרטיים הנשיים הרבים שנוצרו משמות של פרחים.

רוזה היא מילה גרמנית שפירושה "ורד", "שושנה".

בדרך כלל, שמות משפחה יהודיים המכילים את המילה רוז או רוזה נחשבים למטרונימים, כלומר שמות משפחה שנגזרו משמה הפרטי של אחת מאמהות המשפחה , במקרה הזה השם הפרטי הנפוץ רוזה. אפשר ששם זה נובע מתכונה אישית, כמו גוון פנים בצבע אדמדם. במקררים מסויימים רוז (רוזה) הוא טופונים אשר נגזר מסימן הבית בצורת שושנה שבו התגוררה המשפחה. סימני הבתים היו נהוגים בערי גרמניה בימי הביניים, כמו למשל ברובע היהודי של פרנקפורט אם מיין, גרמניה. כל בית היה מזוהה בעזרת סימן ייחודי, בדרך כלל בצורת בעל חיים או פרח. עם הזמן, שמות של סימני בתים הפכו לשמות משפחה קבועים. ידוע שלאחד הבתים היה סימן בצורת שושנה.

שם זה יכול להיות גם צורה מקוצרת של אחד משמות המקומות בגרמניה המכילים את המילה "רוזה", ביניהן רוזנפלד בווירטמברג; רוזנגרטן ברייניש-הסן; רוזנהיים בבאווריה; ורוזנטל בהסן: כל שמות המקומות האלה קיימים גם כשמות משפחה יהודיים.

בישראל שמות משפחה יהודיים שמכילים את המילה רוז/רוזה עוברתו לשם המשפחה רוזן.

בתור שם פרטי יהודי רוזה מתועד בפריס בשנת 1292 ובתור שם משפחה בסטרסבורג עם זיגמונט רוזה בשנת 1387. במאה ה-20 רוזמן מתועד כשם משפחה יהודי עם הרופא אפרים רוזמן אשר חי בארה"ב.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי