חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
שם משפחה
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

מקור השם גרדיס

GRADIS

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה הוא מסוג השמות הטופונימיים (שם הנגזר משם של מקום כגון עיירה, עיר, מחוז או ארץ). שמות אלו, אשר נובעים משמות של מקומות, לא בהכרח מעידים על קשר היסטורי ישיר לאותו מקום, אבל יכולים להצביע על קשר בלתי ישיר בין נושא השם או אבותיו לבין מקום לידה, מגורים ארעיים, אזור מסחר או קרובי משפחה.

גרדיס מבוסס על שמה של העיירה גרדיס טשא בפורטוגל.

גרדיס היה שמה של משפחת ספנים וראשי קהילה אשר פעלו בהצלחה רבה בעיר בורדו, בדרום מערב צרפת, החל מהמאה ה-17.

אישים מוכרים בעלי שם המשפחה היהודי גרדיס כוללים את הסוחר הצרפתי דויד גרדיס (1751-1665).
מספר פריט:
169512
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
שם משפחה
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
מקור השם גרדיס
GRADIS

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה הוא מסוג השמות הטופונימיים (שם הנגזר משם של מקום כגון עיירה, עיר, מחוז או ארץ). שמות אלו, אשר נובעים משמות של מקומות, לא בהכרח מעידים על קשר היסטורי ישיר לאותו מקום, אבל יכולים להצביע על קשר בלתי ישיר בין נושא השם או אבותיו לבין מקום לידה, מגורים ארעיים, אזור מסחר או קרובי משפחה.

גרדיס מבוסס על שמה של העיירה גרדיס טשא בפורטוגל.

גרדיס היה שמה של משפחת ספנים וראשי קהילה אשר פעלו בהצלחה רבה בעיר בורדו, בדרום מערב צרפת, החל מהמאה ה-17.

אישים מוכרים בעלי שם המשפחה היהודי גרדיס כוללים את הסוחר הצרפתי דויד גרדיס (1751-1665).
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי