X
מאות חטופים על ידי החמאס
138
ימים
:
15
שעות
:
22
דקות
:
07
שניות
דלג לתוכן האתר >

מקור השם פקריס

PEKERIS

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה נגזר מעיסוק (יכול להיות קשור גם לחומרי הגלם, המוצר המוגמר או כלי עבודה הקשורים למשלח-יד זה). פקריס הוא צורה ליטאית של השם פקר, שהוא גרסה של המילה הגרמנית בקר שפירושה "אופה". גרסאות מסויימות של שם זה נגזרו מהנוטריקון (נוטריקון או ראשי תיבות הוא שם המורכב לרוב מהאותיות התחיליות של ביטוי עברי אשר מתייחס בדרך כלל לקרוב משפחה, ייחוס או עיסוק) "בני קדושים" או "בני קדושים רבנים". בקר יכול להיות קשור גם בשם המקראי ברוך. הדמות המקראית ברוך בן נריה היה סופרו וידידו של ירמיהו הנביא. ברוך הפף לשם פרטי ווטיבי נפוץ בכל קהילות ישראל בתפוצות ושימש בסיס לשמות משפחה רבים. בקר מתועד בשנת 1260 בקולן, מערב גרמניה, באק ב-1495 במינסטר, מערב גרמניה, עם מאיר באק; בק ב-1668 בפראג, בוהמיה, עם שמואל בק; ובאקאופן, שפירושו המילולי בגרמנית הוא "תנור אפיה", בשנת 1677 עם סרלה באקאופן מפראג. פקאר והגרכסאות שלו מוזכרים ברוסיה במאה ה-18.

באקר ("אופה") תורגם לפעמים לשם ברויטמן שפירושו המילולי ביידיש הוא "איש הלחם". שמות נוספים הקשורים במלאכת האפייה כוללים את בולקה וזמל שמשמעותן "לחמניה" ביידיש, ומצה, שם שמתייחס למצות של פסח. במאה ה-20, פקריס מתועד כשם משפחה יהודי עם חיים ל. פקריס, מתמטיקאי ומדען ישראלי יליד ליטא.
מאגרי המידע של אנו
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
שם משפחה
אA
אA
אA
מקור השם פקריס
PEKERIS

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה נגזר מעיסוק (יכול להיות קשור גם לחומרי הגלם, המוצר המוגמר או כלי עבודה הקשורים למשלח-יד זה). פקריס הוא צורה ליטאית של השם פקר, שהוא גרסה של המילה הגרמנית בקר שפירושה "אופה". גרסאות מסויימות של שם זה נגזרו מהנוטריקון (נוטריקון או ראשי תיבות הוא שם המורכב לרוב מהאותיות התחיליות של ביטוי עברי אשר מתייחס בדרך כלל לקרוב משפחה, ייחוס או עיסוק) "בני קדושים" או "בני קדושים רבנים". בקר יכול להיות קשור גם בשם המקראי ברוך. הדמות המקראית ברוך בן נריה היה סופרו וידידו של ירמיהו הנביא. ברוך הפף לשם פרטי ווטיבי נפוץ בכל קהילות ישראל בתפוצות ושימש בסיס לשמות משפחה רבים. בקר מתועד בשנת 1260 בקולן, מערב גרמניה, באק ב-1495 במינסטר, מערב גרמניה, עם מאיר באק; בק ב-1668 בפראג, בוהמיה, עם שמואל בק; ובאקאופן, שפירושו המילולי בגרמנית הוא "תנור אפיה", בשנת 1677 עם סרלה באקאופן מפראג. פקאר והגרכסאות שלו מוזכרים ברוסיה במאה ה-18.

באקר ("אופה") תורגם לפעמים לשם ברויטמן שפירושו המילולי ביידיש הוא "איש הלחם". שמות נוספים הקשורים במלאכת האפייה כוללים את בולקה וזמל שמשמעותן "לחמניה" ביידיש, ומצה, שם שמתייחס למצות של פסח. במאה ה-20, פקריס מתועד כשם משפחה יהודי עם חיים ל. פקריס, מתמטיקאי ומדען ישראלי יליד ליטא.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי