חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
שם משפחה
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

מקור השם סופר

SOFER, SOIFER, SOFEROV, SOFEROF

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה נגזר מעיסוק, מקצוע או מסחר (יכול להיות קשור לחומרי הגלם, המוצר המוגמר או כלי העבודה המשתייכים לאותו עיסוק). שם משפחה זה נגזר גם משם של עיסוק או תואר במסגרת הקהילה היהודית.

לרוב סופר הוא קיצור של המונח סופר סת"ם. השם העברי סופר מתועד כשם משפחה יהודי במאה ה-14 עם דורנט סופר, בעיר טרסקון, דרום צרפת. הסופר מתועד במרסיי, צרפת, בשנת בשנת 1434 עם חלפה הסופר בן אברהם הסופר. בשפות הלועזיות השם סופר מופיע במספר צורות איות. סופרוב וסופרוף הם גרסאות סלביות, פירוש הסופית הרוסית "-וב" (או "-וף", בצורת האיות המקובלת בשפות מערב אירופה) הוא "בנו של". שמות משפחה נוספים בעלי משמעות דומה: שרייבר, התרגום לגרמנית, מוזכר כשם משפחה יהודי בשנת 1675 עם הרשל שרייבר מליסה, פולין. סרייבר מתועד בשנת 1725 ושרייבר בשנת 1735. הצורות שזריבר, סקריבר וסופאר מתועדות בפריס בשנת 1809. סקריבה, סופאר וסופיר מתועדים בצרפת במאה ה-19. שריבר הוא גרסה פולנית של השם שרייבר. צורות אחרות כוללות את שרייברמן ושרייבמן שפירושן "סופר סת"ם".

אישים מוכרים בעלי שם המשפחה סופר כוללים את הרב משה סופר, הידוע גם בשם שרייבר, המכונה "חתם סופר" (1839-1763); ובמאה ה-20 את הגיאוגרף הישראלי אמנון סופר.
מספר פריט:
166658
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
שם משפחה
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
מקור השם סופר
SOFER, SOIFER, SOFEROV, SOFEROF

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה נגזר מעיסוק, מקצוע או מסחר (יכול להיות קשור לחומרי הגלם, המוצר המוגמר או כלי העבודה המשתייכים לאותו עיסוק). שם משפחה זה נגזר גם משם של עיסוק או תואר במסגרת הקהילה היהודית.

לרוב סופר הוא קיצור של המונח סופר סת"ם. השם העברי סופר מתועד כשם משפחה יהודי במאה ה-14 עם דורנט סופר, בעיר טרסקון, דרום צרפת. הסופר מתועד במרסיי, צרפת, בשנת בשנת 1434 עם חלפה הסופר בן אברהם הסופר. בשפות הלועזיות השם סופר מופיע במספר צורות איות. סופרוב וסופרוף הם גרסאות סלביות, פירוש הסופית הרוסית "-וב" (או "-וף", בצורת האיות המקובלת בשפות מערב אירופה) הוא "בנו של". שמות משפחה נוספים בעלי משמעות דומה: שרייבר, התרגום לגרמנית, מוזכר כשם משפחה יהודי בשנת 1675 עם הרשל שרייבר מליסה, פולין. סרייבר מתועד בשנת 1725 ושרייבר בשנת 1735. הצורות שזריבר, סקריבר וסופאר מתועדות בפריס בשנת 1809. סקריבה, סופאר וסופיר מתועדים בצרפת במאה ה-19. שריבר הוא גרסה פולנית של השם שרייבר. צורות אחרות כוללות את שרייברמן ושרייבמן שפירושן "סופר סת"ם".

אישים מוכרים בעלי שם המשפחה סופר כוללים את הרב משה סופר, הידוע גם בשם שרייבר, המכונה "חתם סופר" (1839-1763); ובמאה ה-20 את הגיאוגרף הישראלי אמנון סופר.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי