חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
מקום
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

קהילת יהודי סאנת גאנס

St. John's

A city on Newfoundland island and the capital of Newfoundland and Labrador province, Canada.

It is believed that the island’s first Jewish settler was an English fur trader around the year 1800. An influx of Eastern European Jews, mainly of Polish origin, in the early 20th century bolstered the tiny Jewish population. The arrival of an American Jew by the name of Israel Perlin led to St. John’s first synagogue in 1909, called The Hebrew Congregation of Newfoundland. This congregation met in rented spaces in the town. During the early 1930s a movement arose to bring German Jews to the island to escape Nazi persecution but eventually only 11 permits were granted for European Jews seeking refuge in the years leading up to start of WW2. By the early 1970s, the Jewish population in St. John’s reached 360. The Jewish community increased during the last decades of the 20th century after the arrival of some Soviet Jews.  

סוג מקום:
עיר
מספר פריט:
162309
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:

פריטים קשורים:
טמפל "בית אל", שנבנה ב-1958,
אליזבת' אווניו, סנט ג'ונס, ניופאונדלנד, קנדה, 1987
צילום: ד"ר תיאודור כהן, ארה"ב
(המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, בית התפוצות,
באדיבות ד"ר תיאודור כהן, ארה"ב)

Newfoundland and Labrador

The most easterly province of Canada. 

Canada

A country in the northern part of North America. 

21st Century

Estimated Jewish population in 2018: 390,000 out of 37,000,000 (1%). Canada has the fourth largest Jewish population in the world. It is generally regarded as the fastest growing Jewish community outside Israel. The majority of the Jewish population of Canada is concentrated in the greater area of the largest cities: Toronto, Montreal, Vancouver, and Ottawa. Smaller communities exists all over the country, including Winnipeg, MB, traditionally called "Jerusalem of Canada".  

Centre for Israel and Jewish Affairs (CIJA) is the main umbrella organization supporting the numerous Jewish Federations and communities in Canada. Established in 2011, CIJA consolidated and included various Jewish organizations, most notably the former Canadian Jewish Congress (CJC). 

Mainly of Ashkenazi background with significant Sephardi and Mizrahi communities located chiefly in Montreal greater area, most Jews of Canada belong to the main steams of Judaism with the Conservative and Orthodox movements sharing each about 40% of the Jewish population while the remaining 20% belong to the Reform movement.   

במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מקום
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
קהילת יהודי סאנת גאנס

St. John's

A city on Newfoundland island and the capital of Newfoundland and Labrador province, Canada.

It is believed that the island’s first Jewish settler was an English fur trader around the year 1800. An influx of Eastern European Jews, mainly of Polish origin, in the early 20th century bolstered the tiny Jewish population. The arrival of an American Jew by the name of Israel Perlin led to St. John’s first synagogue in 1909, called The Hebrew Congregation of Newfoundland. This congregation met in rented spaces in the town. During the early 1930s a movement arose to bring German Jews to the island to escape Nazi persecution but eventually only 11 permits were granted for European Jews seeking refuge in the years leading up to start of WW2. By the early 1970s, the Jewish population in St. John’s reached 360. The Jewish community increased during the last decades of the 20th century after the arrival of some Soviet Jews.  

חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מראה מבחוץ של טמפל "בית אל", ניופאונדלנד, קנדה, 1987
טמפל "בית אל", שנבנה ב-1958,
אליזבת' אווניו, סנט ג'ונס, ניופאונדלנד, קנדה, 1987
צילום: ד"ר תיאודור כהן, ארה"ב
(המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, בית התפוצות,
באדיבות ד"ר תיאודור כהן, ארה"ב)

ניופאונדלנד

Newfoundland and Labrador

The most easterly province of Canada. 

קנדה

Canada

A country in the northern part of North America. 

21st Century

Estimated Jewish population in 2018: 390,000 out of 37,000,000 (1%). Canada has the fourth largest Jewish population in the world. It is generally regarded as the fastest growing Jewish community outside Israel. The majority of the Jewish population of Canada is concentrated in the greater area of the largest cities: Toronto, Montreal, Vancouver, and Ottawa. Smaller communities exists all over the country, including Winnipeg, MB, traditionally called "Jerusalem of Canada".  

Centre for Israel and Jewish Affairs (CIJA) is the main umbrella organization supporting the numerous Jewish Federations and communities in Canada. Established in 2011, CIJA consolidated and included various Jewish organizations, most notably the former Canadian Jewish Congress (CJC). 

Mainly of Ashkenazi background with significant Sephardi and Mizrahi communities located chiefly in Montreal greater area, most Jews of Canada belong to the main steams of Judaism with the Conservative and Orthodox movements sharing each about 40% of the Jewish population while the remaining 20% belong to the Reform movement.