חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
1 \ 6
נמחקו
נוספו
מקום
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

קהילת יהודי קאזאן

קאזאן

בירת הרפובליקה הטאטרית.


עד שנת 1917 הייתה קאזאן מחוץ ל"תחום-המושב", ולא הייתה פתוחה להתיישבות יהודים באופן רשמי. ובכל זאת ב-1861 חיו בעיר 184 יהודים, רובם חיילים משוחררים מצבא הצאר ("קאנטוניסטים"); שלא היו כפופים לכללי ההתיישבות שחלו על יהודים אחרים. כך גדלה הקהילה היהודית במקום, וב-1897 מנה היישוב היהודי בקאזאן 1,467 נפשות שהיו %1.1 מכלל תושבי העיר.

פרעות התחוללו בקאזאן באוקטובר 1905, ויהודי העיר נפגעו. בעקבות מלחמת-העולם הראשונה (1914 - 1918) התיישבו בקאזאן פליטים יהודים רבים מאזורי הקרבות ומליטא. ב- 1926 הסתכם מספר היהודים בעיר ב-4,156 (%2.3 באוכלוסייה).

עם התפתחות קאזאן כמרכז מסחרי ותעשייתי הלך מספר היהודים ועלה. ב-1970 התגוררו בקאזאן כ-8,000 יהודים. בית-הכנסת היחיד שהיה בקאזאן נסגר ב-1962.
סוג מקום:
עיר
מספר פריט:
154907
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:

פריטים קשורים:
תפילת ראש השנה בבית הכנסת בקאזאן, טאטריסטן, 1993.
(המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, בית התפוצות
באדיבות פנינה נמיר, מושב חמד)
מיכאל מאידנצ'יק מקיים מצוות נטילת לולב
בתפילת שחרית של חג הסוכות.
התפילה מתקיימת בבית כנסת בבית פרטי.
קאזאן, טטאריסטאן, סוכות תשנ"ג, ספטמבר 1993.
(המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, בית התפוצות,
באדיבות לאה צור, גינת שומרון)
תקיעה בשופר, ראש השנה, קאזאן, טאטאריסטן, 1993.
(המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, בית התפוצות
באדיבות פנינה נמיר, מושב חמד)
ראש השנה בבית הכנסת בקאזאן,
טטרסטן, 1993.
(המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, בית התפוצות
באדיבות פנינה נמיר, מושב חמד)
מתפללים עם ערבות בידיהם בהושענא רבא, בבית כנסת בבית פרטי.
קאזאן, טטריסטאן, מדינות חבר העמים, סוכות תשנ"ג, ספטמבר 1993.
(המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, בית התפוצות,
באדיבות לאה צור, גינת שומרון)
תפילת ראש השנה בבית הכנסת בקאזאן, טאטאריסטן, 1993
(המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, בית התפוצות
באדיבות פנינה נמיר, מושב חמד)
יאסינובסקי (יסינובסקי), ישראל איזידור
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מקום
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
קהילת יהודי קאזאן
קאזאן

בירת הרפובליקה הטאטרית.


עד שנת 1917 הייתה קאזאן מחוץ ל"תחום-המושב", ולא הייתה פתוחה להתיישבות יהודים באופן רשמי. ובכל זאת ב-1861 חיו בעיר 184 יהודים, רובם חיילים משוחררים מצבא הצאר ("קאנטוניסטים"); שלא היו כפופים לכללי ההתיישבות שחלו על יהודים אחרים. כך גדלה הקהילה היהודית במקום, וב-1897 מנה היישוב היהודי בקאזאן 1,467 נפשות שהיו %1.1 מכלל תושבי העיר.

פרעות התחוללו בקאזאן באוקטובר 1905, ויהודי העיר נפגעו. בעקבות מלחמת-העולם הראשונה (1914 - 1918) התיישבו בקאזאן פליטים יהודים רבים מאזורי הקרבות ומליטא. ב- 1926 הסתכם מספר היהודים בעיר ב-4,156 (%2.3 באוכלוסייה).

עם התפתחות קאזאן כמרכז מסחרי ותעשייתי הלך מספר היהודים ועלה. ב-1970 התגוררו בקאזאן כ-8,000 יהודים. בית-הכנסת היחיד שהיה בקאזאן נסגר ב-1962.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
תפילת ראש השנה בבית הכנסת בקאזאן, טאטריסטן, 1993.
תפילת ראש השנה בבית הכנסת בקאזאן, טאטריסטן, 1993.
(המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, בית התפוצות
באדיבות פנינה נמיר, מושב חמד)
נטילת לולב, תפילת שחרית בסוכות. קאזאן, טטאריסטאן, סוכות תשנ"ג
מיכאל מאידנצ'יק מקיים מצוות נטילת לולב
בתפילת שחרית של חג הסוכות.
התפילה מתקיימת בבית כנסת בבית פרטי.
קאזאן, טטאריסטאן, סוכות תשנ"ג, ספטמבר 1993.
(המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, בית התפוצות,
באדיבות לאה צור, גינת שומרון)
תקיעה בשופר, ראש השנה, קאזאן, טאטאריסטן, 1993.
תקיעה בשופר, ראש השנה, קאזאן, טאטאריסטן, 1993.
(המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, בית התפוצות
באדיבות פנינה נמיר, מושב חמד)
ראש השנה בבית הכנסת בקאזאן, טטרסטן, 1993
ראש השנה בבית הכנסת בקאזאן,
טטרסטן, 1993.
(המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, בית התפוצות
באדיבות פנינה נמיר, מושב חמד)
הושענה רבא בבית הכנסת בקאזאן, טטריסטאן, סוכות 1993
מתפללים עם ערבות בידיהם בהושענא רבא, בבית כנסת בבית פרטי.
קאזאן, טטריסטאן, מדינות חבר העמים, סוכות תשנ"ג, ספטמבר 1993.
(המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, בית התפוצות,
באדיבות לאה צור, גינת שומרון)
תפילת ראש השנה בבית הכנסת בקאזאן, טאטאריסטן, 1993
תפילת ראש השנה בבית הכנסת בקאזאן, טאטאריסטן, 1993
(המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, בית התפוצות
באדיבות פנינה נמיר, מושב חמד)
ישראל איזידור יאסינובסקי
יאסינובסקי (יסינובסקי), ישראל איזידור