חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
שם משפחה
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

מקור השם בן חמו

BEN HAMOU, BENHAMU, BENHAMO

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה נובע משם שבמקור לא היה שם יהודי.

שמות המשפחה בקבוצה זאת נפוצים בקרב יהודי צפון אפריקה ופירושם "בנו של חמו". על פי חוקרים אחדים, השמות בקבוצה זאת נובעים מהמילה העברית "חם", או מאיט חמו, שמו של שבט בֶּרְבֵּרִי במרוקו. חוקרים אחרים סבורים שחמו והגרסאות שלו נובעים משם חיבה בֶּרְבֵּרִי של השם הערבי מוחמד. על פי סברה אחרת חמו הוא שם חיבה בֶּרְבֵּרִי של השם העברי חיים. השם חיים מופיע בצורות שונות - חי, חיא, יחיא - וגם כשם פרטי של נשים - חיה - מאז העת העתיקה. בימי הביניים הוספת השם חיים לשם הפרטי בעת ברית המילה או מאוחר יותר במהלך החיים במקרה של מחלה קשה או סכנה אחרת הפכה למנהג מקובל בקרב יהודי אשכנז. זה נעשה על מנת להבטיח בריאות טובה וחיים ארוכים. יהודי ספרד ממשיכים להשתמש בשם הפרטי חי ובקרב יהודי תימן נפוץ השם יחיא. במרוצת הזמן וכתוצאה מהמגעים של היהודים עם עמים אחרים ההיגוי והאיות של השם חיים הושפע ע"י שפות לועזיות. השם חיים הפך לאים או היים בספרד, היים או היימס בגרמניה ובאלזס, והגין באנגליה.

השם תורגם ללטינית כויוס, ויטה, וידל ולערבית כעיאש או יעיש. בהשפעת הגרמנית והיידיש ויוס הפך לפייבס, פייס, פייבוש ואפילו פיישל.

היים, הנובע מהשם חיים, הפך לשם משפחה נפוץ בקהילה היהודית בעיר מץ, צפון מזרח צרפת; היישוב היהודי במקום מתועד החל מהמאה ה-9.

חמו מתועד כשם משפחה יהודי במרוקו החל מהמאה ה-16.

אישים מוכרים בעלי שם המשפחה היהודי בן חמו כוללים את הרב יחיא בן חמו אשר חי במרוקו במאות ה-15 / -16; ומשה בן חמו, פרשן ומורה שחי במרוקו במאות ה-17 / -18.
מספר פריט:
151484
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
שם משפחה
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
מקור השם בן חמו
BEN HAMOU, BENHAMU, BENHAMO

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה נובע משם שבמקור לא היה שם יהודי.

שמות המשפחה בקבוצה זאת נפוצים בקרב יהודי צפון אפריקה ופירושם "בנו של חמו". על פי חוקרים אחדים, השמות בקבוצה זאת נובעים מהמילה העברית "חם", או מאיט חמו, שמו של שבט בֶּרְבֵּרִי במרוקו. חוקרים אחרים סבורים שחמו והגרסאות שלו נובעים משם חיבה בֶּרְבֵּרִי של השם הערבי מוחמד. על פי סברה אחרת חמו הוא שם חיבה בֶּרְבֵּרִי של השם העברי חיים. השם חיים מופיע בצורות שונות - חי, חיא, יחיא - וגם כשם פרטי של נשים - חיה - מאז העת העתיקה. בימי הביניים הוספת השם חיים לשם הפרטי בעת ברית המילה או מאוחר יותר במהלך החיים במקרה של מחלה קשה או סכנה אחרת הפכה למנהג מקובל בקרב יהודי אשכנז. זה נעשה על מנת להבטיח בריאות טובה וחיים ארוכים. יהודי ספרד ממשיכים להשתמש בשם הפרטי חי ובקרב יהודי תימן נפוץ השם יחיא. במרוצת הזמן וכתוצאה מהמגעים של היהודים עם עמים אחרים ההיגוי והאיות של השם חיים הושפע ע"י שפות לועזיות. השם חיים הפך לאים או היים בספרד, היים או היימס בגרמניה ובאלזס, והגין באנגליה.

השם תורגם ללטינית כויוס, ויטה, וידל ולערבית כעיאש או יעיש. בהשפעת הגרמנית והיידיש ויוס הפך לפייבס, פייס, פייבוש ואפילו פיישל.

היים, הנובע מהשם חיים, הפך לשם משפחה נפוץ בקהילה היהודית בעיר מץ, צפון מזרח צרפת; היישוב היהודי במקום מתועד החל מהמאה ה-9.

חמו מתועד כשם משפחה יהודי במרוקו החל מהמאה ה-16.

אישים מוכרים בעלי שם המשפחה היהודי בן חמו כוללים את הרב יחיא בן חמו אשר חי במרוקו במאות ה-15 / -16; ומשה בן חמו, פרשן ומורה שחי במרוקו במאות ה-17 / -18.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי