חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
שם משפחה
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

מקור השם גרינפלד

GRUENFELD, GRUENSFELD, GRUENFELDER

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה הוא שם מלאכותי שנבנה משני חלקים.

הפירוש המילולי בגרמנית של שם המשפחה גרונפלד הוא "שדה ירוק". גרינפלד הוא השם המקביל ביידיש. גרונפלד יכול להיות גם טופונים (שם הנגזר משם של מקום כגון עיירה, עיר, מחוז או ארץ). שמות אלו, אשר נובעים משמות של מקומות, לא בהכרח מעידים על קשר היסטורי ישיר לאותו מקום, אבל יכולים להצביע על קשר בלתי ישיר בין נושא השם או אבותיו לבין מקום לידה, מגורים ארעיים, אזור מסחר או קרובי משפחה. שם משפחה זה קשור בשמה של העיירה פלד ליד קלגנפורט, אוסטריה. פלד, שפירושו המילולי "שדה" בגרמנית וביידיש, הוא רכיב נפוץ ביצירת שמות משפחה מלאכותיים יהודיים, כלומר שמות משפחה אשר לא מתייחסים לשום תכונה של מי שנשא שם משפחה זה לראשונה, פלד יכול להופיע בתור קידומת, כמו בשם פלדמן, וגם כסופית, כמו בשם אהרנפלד.

אישים ידועים אשר נשאו את שם המשפחה גרונפלד כוללים את הפסנתרן האוסטרי ילחיד צרפת אלפרד גרונפלד (1924-1852; את המתמטיקאי הרוסי יליד בסרביה יחיאל גרונפלד; במאה ה-20, גרונפלדר מתועד כשם משפחה יהודיעם מקס גרונפלדר מפרנקפורט אם מיין, גרמניה, אשר נספה בעיר ריגה בעת הכיבוש הגרמני במלחמת העולם השנייה.
מספר פריט:
146235
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:

Heinrich Gruenfeld (1855-1931), cellist, born in Prague, Czech Republic (then part of the Austrian Empire). He was a younger brother of Alfred Gruenfeld, the pianist and composer. Heinrich studied at the Prague Conservatory. In 1876, he went to Berlin, Germany, where he joined the faculty of the Kullak Academy. He gave many concerts throughout Europe, also appearing in joint recitals with Xaver Scharwenka and Gustav Hollander and then with Emile Sauret and Max Pauer.  He formed the Berlin Trio Association with the pianist Moritz Mayer and the violonist Alfred Wittenberg. .In 1886, he was appointed court cellist to Kaiser Wilhelm I of Germany. He undertook - often together with his brother Alfred - numerous concert tours in Germany, Austria-Hungary, Italy, Russia., France and USA. He is the author of In Dur und Moll (1924).

Paul Stefan (born Paul Stefan Grünfeld) (1879-1943), music historian and critic, born in Brno, Czech Republic (then part of Austria-Hungary). He studied at the University of Vienna, and then he studied theory with Schoenberg and Graadener. From 1921 to 1928, he was editor of the leading Austrian music journal, Musikblätter des Anbruch. For many years he served as music critic on Die Stunde in Vienna, and was music correspondent for many major European and American music journals. He also distinguished himself as a teacher at the Max Reinhardt Seminary in Vienna, and as a lecturer over the radio. He was one of the founders of the International Society for Contemporary Music, and vice-president of the Austrian section. For his services to music he was awarded a medal by the Czechoslovak government and was granted an honorary professorship by the president of the Austrian Republic (1932). Because of his bitter anti-Nazi articles in Die Stunde he was forced to flee Austria when it was occupied by Nazi Germany. From 1938 to 1940 Stefan lived in Paris, where he was musical and program adviser for several radio stations. Subsequently he lived in Lisbon, where he broadcast over the government radio, and where he was commissioned by the government to write a book about Portuguese music. In 1941 he went to the United States where he continued to work successfully as a music journalist and lecturer.

Stefan wrote biographies of Anton Dvorak (1941), Arturo Toscanini (1936), Gustav Mahler (1913), Franz Schubert (these four were later published in the United States in English translation), Bruno Walter, Max Reinhardt, and Arnold Schoenberg. He wrote also a history of Viennese opera, a history of music in Portugal, and critical studies of several operas. Stefan edited new publications of the writings of Wagner and E. T. A. Hoffmann, and translated numerous musical and non-musical volumes into German from Latin, English, French, and Italian. In 1942, together with Franz Werfel, he edited a selection from the letters of Giuseppe Verdi.

Paul Stefan died in New York.

במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
שם משפחה
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
מקור השם גרינפלד
GRUENFELD, GRUENSFELD, GRUENFELDER

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה הוא שם מלאכותי שנבנה משני חלקים.

הפירוש המילולי בגרמנית של שם המשפחה גרונפלד הוא "שדה ירוק". גרינפלד הוא השם המקביל ביידיש. גרונפלד יכול להיות גם טופונים (שם הנגזר משם של מקום כגון עיירה, עיר, מחוז או ארץ). שמות אלו, אשר נובעים משמות של מקומות, לא בהכרח מעידים על קשר היסטורי ישיר לאותו מקום, אבל יכולים להצביע על קשר בלתי ישיר בין נושא השם או אבותיו לבין מקום לידה, מגורים ארעיים, אזור מסחר או קרובי משפחה. שם משפחה זה קשור בשמה של העיירה פלד ליד קלגנפורט, אוסטריה. פלד, שפירושו המילולי "שדה" בגרמנית וביידיש, הוא רכיב נפוץ ביצירת שמות משפחה מלאכותיים יהודיים, כלומר שמות משפחה אשר לא מתייחסים לשום תכונה של מי שנשא שם משפחה זה לראשונה, פלד יכול להופיע בתור קידומת, כמו בשם פלדמן, וגם כסופית, כמו בשם אהרנפלד.

אישים ידועים אשר נשאו את שם המשפחה גרונפלד כוללים את הפסנתרן האוסטרי ילחיד צרפת אלפרד גרונפלד (1924-1852; את המתמטיקאי הרוסי יליד בסרביה יחיאל גרונפלד; במאה ה-20, גרונפלדר מתועד כשם משפחה יהודיעם מקס גרונפלדר מפרנקפורט אם מיין, גרמניה, אשר נספה בעיר ריגה בעת הכיבוש הגרמני במלחמת העולם השנייה.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
Heinrich Gruenfeld

Heinrich Gruenfeld (1855-1931), cellist, born in Prague, Czech Republic (then part of the Austrian Empire). He was a younger brother of Alfred Gruenfeld, the pianist and composer. Heinrich studied at the Prague Conservatory. In 1876, he went to Berlin, Germany, where he joined the faculty of the Kullak Academy. He gave many concerts throughout Europe, also appearing in joint recitals with Xaver Scharwenka and Gustav Hollander and then with Emile Sauret and Max Pauer.  He formed the Berlin Trio Association with the pianist Moritz Mayer and the violonist Alfred Wittenberg. .In 1886, he was appointed court cellist to Kaiser Wilhelm I of Germany. He undertook - often together with his brother Alfred - numerous concert tours in Germany, Austria-Hungary, Italy, Russia., France and USA. He is the author of In Dur und Moll (1924).

פאול שטפן

Paul Stefan (born Paul Stefan Grünfeld) (1879-1943), music historian and critic, born in Brno, Czech Republic (then part of Austria-Hungary). He studied at the University of Vienna, and then he studied theory with Schoenberg and Graadener. From 1921 to 1928, he was editor of the leading Austrian music journal, Musikblätter des Anbruch. For many years he served as music critic on Die Stunde in Vienna, and was music correspondent for many major European and American music journals. He also distinguished himself as a teacher at the Max Reinhardt Seminary in Vienna, and as a lecturer over the radio. He was one of the founders of the International Society for Contemporary Music, and vice-president of the Austrian section. For his services to music he was awarded a medal by the Czechoslovak government and was granted an honorary professorship by the president of the Austrian Republic (1932). Because of his bitter anti-Nazi articles in Die Stunde he was forced to flee Austria when it was occupied by Nazi Germany. From 1938 to 1940 Stefan lived in Paris, where he was musical and program adviser for several radio stations. Subsequently he lived in Lisbon, where he broadcast over the government radio, and where he was commissioned by the government to write a book about Portuguese music. In 1941 he went to the United States where he continued to work successfully as a music journalist and lecturer.

Stefan wrote biographies of Anton Dvorak (1941), Arturo Toscanini (1936), Gustav Mahler (1913), Franz Schubert (these four were later published in the United States in English translation), Bruno Walter, Max Reinhardt, and Arnold Schoenberg. He wrote also a history of Viennese opera, a history of music in Portugal, and critical studies of several operas. Stefan edited new publications of the writings of Wagner and E. T. A. Hoffmann, and translated numerous musical and non-musical volumes into German from Latin, English, French, and Italian. In 1942, together with Franz Werfel, he edited a selection from the letters of Giuseppe Verdi.

Paul Stefan died in New York.