חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
אישיות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

יצחק הוסיק

Isaac Husic (1876-1939), historian of Jewish philosophy, born in Vasseutinez near Kiev, Ukraine (then part of the Russian Empire). In 1888 he was brought to the USA by his parents and settled in Philadelphia. As a youth he was influenced by Rabbi Sabato Morais of the local Sephardi congregation and started to prepared himself for a career as a rabbi. He dropped the idea when he started to study philosophy and law at the University of Pennsylvania.

From 1898 to 1916 he taught at the local Graetz College. In 1911 he was made a member of the faculty of Philosophy of the University of Pennsylvania and became a professor ten years later. In 1916 Husic published A History of Medieval Jewish Philosophy, a systematic review of the development of Jewish thought throughout the Middle Ages. In 1925 he became editor of the Jewish Publication Society of America.

תאריך לידה:
1876
תאריך פטירה:
1939
מקום לידה:
אוקראינה
מקום פטירה:
ארה"ב ארצות הברית של אמריקה
סוג אישיות:
היסטוריונים
מספר פריט:
141760
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:

פילאדלפיה

עיר גדולה במדינת פנסילבניה, ארצות הברית.


יהודים מניו-אמסטרדאם (לימים ניו-יורק) סחרו באיזור באמצע המאה ה-17, עוד בטרם נוסדה מדינת פנסילבאניה. יישוב יהודי של קבע התגבש בפילאדלפיה, במחצית הראשונה של המאה ה- 18; אחרי שבאו לעיר עם משפחותיהם האחים נתן ויצחק לוי, דוד פראנקס, וכן האחים בארנארד ומיכאל גראץ.

תפילות הימים הנוראים תקכ"א (1761) עדיין נערכו עם ספר תורה מושאל מקהילת ניו-יורק. במלחמת העצמאות של ארצות הברית נטו רוב היהודים למהפכה; מעטים, דוגמת דוד פראנקס, שמרו אמונים לבריטים.

יהודים בפילאדלפיה פעלו כספקים לכוחות הצבא, או כסוכנים מסחריים לממשלה (דוגמת חיים סלומון). היו יהודים גם בשורות הצבא, גם בין הקצינים הבכירים. אחרי פינוי הכוחות הבריטים זרמו לפילאדלפיה פליטים מערים אחרות.

בתום המלחמה נפרעו חובות הקהילה בכספי תרומות, גם מלא-יהודים. ראשי עדת "מקווה ישראל" הספרדית, הראשונה בעיר, הצליחו לבטל בנוסח ההשבעה של פקידי השלטון בפנסילבאניה את ההתייחסות ל"ברית החדשה" ומאז (1790) יכלו גם יהודים לכהן במשרות ממשלתיות.

היישוב גדל בהדרגה ובמיפקד 1820 נרשמו בפילאדלפיה 500 יהודים. מחציתם היו מהגרים חדשים, שהשתייכו לבית-כנסת אשכנזי משלהם בשם "רודף-שלום" (מ-1802). לשתי העדות היו אגודות צדקה לעשרות. באמצע המאה ה- 19 מנתה הקהילה כולה כ-4,000 נפש והוקמו חמש עדות נוספות.

לשיא השפעתה ביהדות אמריקה הגיעה קהילת פילאדלפיה עם התמנותו של יצחק ליסר כרבה של עדת "מקווה ישראל" בשנת 1829. בעיר קמו מנהיגים רוחניים וציבוריים, דוגמת סאבאטו מוראיס, אברהם הארט, משה אהרון דרופסי, מאיר זולצברגר ויוסף קראוסקופף; והם פתחו דרכים לחידוש החיים היהודיים ולהעשרתם. ליסר היה הראשון ביהודי אמריקה שחתר לארגון הקיבוץ היהודי ביבשת הצפונית, הוא גם ייסד את בית-המדרש לרבנים ע"ש הרמב"ם (1867). בית-המדרש הראשון למורים הוקם בידי משפחת גרץ ב-1897. בפילאדלפיה נפתח גם המוסד הראשון להשתלמות במדעי היהדות - דרופסי קולג'" (1907) בראשות כורש אדלר, דמות הבולטת בין יהודי אמריקה במשך עשרות שנים.

לקראת סוף המאה ה-19 היישוב היהודי הוותיק בפילאדלפיה אחיד למדי, ומנה 12,000 נפש לערך. נחשול אדיר של מהגרים שתחילתו בפליטי הפרעות ברוסיה בסוף המאה, העלה את מספר היהודים בפילאדלפיה באלפים רבים. וערב מלחמת-העולם הראשונה (1914 - 1918) היו בעיר 200,000 יהודים.

חבלי ההסתגלות הביאו לריבוי חסר-תקדים בארגוני העזרה ההדדית, להרחבת שירותי הבריאות הקיימים ולגיבוש מדיניות אחידה בתחום הסוציאלי. הקהילה התארגנה לקלוט את היהודים הנוספים, למרות ההבדלים, כבשאר הריכוזים היהודיים ביבשת, בין יהודים "גרמניים", לבין יוצאי מזרח-אירופה, בין רפורמיים לאורתודוכסים, בין ציונים ללא- ציונים.

הפער נשמר בעיקר בתחום הדתי, ושיתוף-הפעולה היחיד בין ראשי שני הזרמים, למשל בין הרב ברנארד לוינטאל האורתודקסי לבין יוסף קראוסקופף הרפורמי, התבטא במכירת איגרות- חוב מלחמתיות בצוותא.

כבר בשנות השלושים, עם עליית הנאציזם בגרמניה, והתגברות הלכי-רוח אנטישמיים גם בארצות הברית, גברה הנטייה בקהילת פילאדלפיה לליכוד השורות, והוקמה מועצה לשיפור היחסים הפנימיים בקהילה. בפילאדלפיה השמרנית מטבעה, נמנעה מן היהודים דריסת-רגל בחברה הלא-יהודית יותר מבערים אחרות באמריקה, ומכאן גם התבדלותם הממושכת של מוסדות הקהילה וארגוניה. וזה אולי גם הסבר לכך שדווקא בעיר הזאת הוקמה בשנת 1943 "המועצה האמריקנית למען היהדות" שנקטה קו אנטי-ציוני.

ב-1944 הוקם ארגון משותף לטיפול בילד, ושלושת בתי-החולים היהודיים התמזגו למרכז הרפואי ע"ש אלברט איינשטיין בשנת 1951. כעבור שנה נבנה מושב-זקנים חדש ואחריו שיכונים לקשישים בריאים. ב-1956 הוקם איחוד ארגוני הצדקה היהודיים. בקרב המנהיגות הצעירה ניטשטשו הבדלי המוצא, ווועד הרבנים המקומי קיים שיתוף-פעולה מוגבר בין נציגי הזרמים השונים. המגביות למען ארץ-ישראל זכו לתמיכה בקרב כל שדרות הציבור היהודי בעיר.

בשנת 1970 היו בפילאדלפיה קרוב לחמישה מיליון תושבים; אוכלוסיתה היהודית של העיר, השלישית בגודלה בארצות-הברית אחרי ניו- יורק ולוס אנג'לס, נאמדה בשנת 1976 ב- 350,000.

בפילאדלפיה רבתי היו אז כ- 50 עדות קונסרבאטיביות, 45 אורתודוכסיות ו-15 רפורמיות. הזרם השולט היה הקונסרבאטיבי, אף ששתיים מן העדות הרפורמיות בעיר היו הגדולות ביותר באמריקה כולה. הזרם האורתודוקסי קיבל תנופה רבה בזכות סניף חב"ד במקום והישיבה שהקימו תלמידיו של ר' אהרון קוטלר.

איחוד הארגונים היהודיים ממלא למעשה את תפקידי ועד הקהילה, שלא היה קיים בעיר; איחוד זה הוציא לאור מאז 1887 בטאון משלו. כמו-כן הופיעו בעיר עוד שני עיתונים יהודיים באנגלית.

בשנות השבעים ישבו יהודים רבים בהנהלות של מוסדות חינוך ותרבות, ומאז שנות ה-60 חדרו גם בתפקידים דומים למערכת הבנקאות והחברות הגדולות. רב חלקם במקצועות המיוחסים והוותיקים של פילאדלפיה, משפטים ורפואה. עם זאת עדיין היו סגורים בפניהם רוב המועדונים החברתיים בעיר ובסביבה.

ב-1968 פתח את שעריו בית-המדרש לרבנים החדש, על- פי שיטתו של מרדכי מ' קפלן, מייסד תנועת הרקונסטרוקציה ביהדות אמריקה.

בשנת 1997 חיו בפילאדלפיה 315,000 יהודים.

United States of America (USA)

A country in North America

Estimated Jewish population in 2018: 5,700,000 out of 325,000,000 (1.7%). United States is the home of the second largest Jewish population in the world. 

Community life is organized in more than 2,000 organizations and 700 federations. Each of the main religious denominators – Orthodox, Conservative, Reform, and Reconstructionist – has its own national association of synagogues and rabbis. 

American cities (greater area) with largest Jewish populations in 2018:

New York City, NY: 2,000,000
Los Angeles, CA: 662,000
Miami, FL: 555,000
Philadelphia, PA: 275,000
Chicago, IL: 294,000
Boston, MA: 250,000
San Francisco, CA: 304,000
Washington, DC & Baltimore, MY: 217,000

States with largest proportion of Jewish population in 2018 (Percentage of Total Population):

New York: 8.9
New Jersey: 5.8
Florida: 3.3
District of Columbia: 4.3
Massachusetts: 4.1
Maryland: 4
Connecticut: 3.3
California: 3.2
Pennsylvania: 2.3
Illinois: 2.3

Ukraine

Україна / Ukrayina

A country in eastern Europe, until 1991 part of the Soviet Union.

21st Century

Estimated Jewish population in 2018: 50,000 out of 42,000,000 (0.1%). Main Jewish organizations:

Єврейська Конфедерація України - Jewish Confederation of Ukraine
Phone: 044 584 49 53
Email: jcu.org.ua@gmail.com
Website: http://jcu.org.ua/en

Ваад (Ассоциация еврейских организаций и общин) Украины (VAAD – Asssociation of Jewish Organizations & Communities of Ukraine)
Voloska St, 8/5
Kyiv, Kyivs’ka
Ukraine 04070
Phone/Fax: 38 (044) 248-36-70, 38 (044) 425-97-57/-58/-59/-60
Email: vaadua.office@gmail.com
Website: http://www.vaadua.org/