חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
מקום
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

קהילת יהודי טלנשט

טלנשט TELENESTI

ברומנית TELENESTI TARG

עיר במרכז מולדובה. בין שתי מלחמות העולם בחבל בסאראביה, רומניה.


טלנשט נוסדה בסוף המאה ה- 18 על ידי יהודים שהוזמנו בידי בעל האדמות. בשנת 1794 הוקמה חברה קדישא. בשנת 1796 נחתם הסכם בין בעל האדמות לבין היהודים בעניין זכויותיהם וחובותיהם, ונקבעו המסים שיהיה עליהם לשלם בעבור היינות והמשקאות החריפים שהיהודים ייבאו וסחרו בהם.

הקהילה גדלה באמצע המאה ה- 19 בעקבות ההגירה הגדולה של יהודים לבסאראביה. בשנת 1897 ישבו בטלנשט 3,876 יהודים והיו 89 אחוזים באוכלוסיית המקום.

רבים מיהודי המקום התפרנסו ככורמים, מייצרי יין ומעבדי טבק.

בין 636 החברים בקופת הקהילה בשנת 1925 היו 205 סוחרים, 188 בעלי מלאכה ו- 156 איכרים.

בשנת 1930 היו 2,811 יהודי טלנשט 73 אחוזים באוכלוסיית העיר. ובין מוסדות הקהילה היה בית חולים שהוקם ב- 1870.


בימי מלחמת העולם השנייה נכבש האזור בידי הגרמנים. הקהילה היהודית הושמדה בידי הגרמנים ובידי בעלי בריתם הרומנים ביולי 1941.


אחרי המלחמה שבו יהודים לטלנשט. בשנת 1960 הוערך מספר היהודים במקום ב- 800. לא היה בית כנסת בעיר.

הסופר ש' בן-ציון נולד במקום והחל שם את פעילותו הספרותית ביצירה "נפש רצוצה".
סוג מקום:
עיר
מספר פריט:
139035
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:

פריטים קשורים:
Author

Born in Teleneshty, he lived for a time in Odessa where he taught at a modern heder and was a founder of the Hebrew publishing house, Moriah. Settling in Erets Israel in 1905, he edited literary miscellanies as well as periodicals. Ben-Zion was the author of short stories, novels and poetry as well as compiling textbooks and translating German classics into Hebrew. He wrote monographs on the Bilu immigration and on the settlements of Rishon le-Tziyyon and Gedera. One of the first settlers of Tel Aviv, he was active in the communal life of the city.
Author

Born in Teleneshty, he lived for a time in Odessa where he taught at a modern heder and was a founder of the Hebrew publishing house, Moriah. Settling in Erets Israel in 1905, he edited literary miscellanies as well as periodicals. Ben-Zion was the author of short stories, novels and poetry as well as compiling textbooks and translating German classics into Hebrew. He wrote monographs on the Bilu immigration and on the settlements of Rishon le-Tziyyon and Gedera. One of the first settlers of Tel Aviv, he was active in the communal life of the city.

בסרביה

ברומנית: Basarabia; ברוסית: Бессарабия; ביידיש: בעסאראביע 

חבל ארץ היסטורי במזרח אירופה. עד 1812 האזור היה חלק מנסיכות מולדביה. סופח על ידי האימפריה הרוסית בשנת 1812 אשר החזיקה בו עד שנת 1918, כאשר האזור הוחזר לרומניה. בסרביה נכבשה על ידי ברית המועצות בשנת 1940. במהלך מלחמת העולם השנייה האזור נכבש על ידי צבאות גרמניה ורומניה והיה תחת שליטת רומניה משנת 1941 ועד שנת 1944, אז נכבש שוב על ידי ברית המועצות. מרבית שטחה של בסרביה שולב ברפובליקה הסובייטית המולדאבית, אחת מ-15 הרפובליקות של ברית המועצות שהתקיימה בין 1940 ל-1991, ואילו המחוזות הדרומיים סופחו לרפובליקה הסובייטית של אוקראינה. לאחר 1991 הרפובליקה הסובייטית המולדובית קיבלה עצמאות ומאז ידועה בשם רפובליקה של מולדובה. המחוזות הדרומיים נשארו חלק מאוקראינה.

Moldova

Republica Moldova - Republic of Moldova

A country in eastern Europe, it covers most territory of the historic region of Bessarabia, part of Soviet Union until 1991, it was part of Romania between the two World Wars and of the Russian Empire until 1918.

21st Century

Estimated Jewish population in 2018: 2,000 out of 3,500,000. There were 12 municipal organizations and 9 regional communities in the cities of Balti, Soroca, Orhei, Cahul, Ribnita, Dubasari, Bender, Tiraspol, Grigoriopol. Main umbrella Jewish organization:

Jewish Community of the Republic of Moldova
Phone: 373(22)509689
Email: office@jcm.md
Website: https://www.jcm.md/en

במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מקום
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
קהילת יהודי טלנשט
טלנשט TELENESTI

ברומנית TELENESTI TARG

עיר במרכז מולדובה. בין שתי מלחמות העולם בחבל בסאראביה, רומניה.


טלנשט נוסדה בסוף המאה ה- 18 על ידי יהודים שהוזמנו בידי בעל האדמות. בשנת 1794 הוקמה חברה קדישא. בשנת 1796 נחתם הסכם בין בעל האדמות לבין היהודים בעניין זכויותיהם וחובותיהם, ונקבעו המסים שיהיה עליהם לשלם בעבור היינות והמשקאות החריפים שהיהודים ייבאו וסחרו בהם.

הקהילה גדלה באמצע המאה ה- 19 בעקבות ההגירה הגדולה של יהודים לבסאראביה. בשנת 1897 ישבו בטלנשט 3,876 יהודים והיו 89 אחוזים באוכלוסיית המקום.

רבים מיהודי המקום התפרנסו ככורמים, מייצרי יין ומעבדי טבק.

בין 636 החברים בקופת הקהילה בשנת 1925 היו 205 סוחרים, 188 בעלי מלאכה ו- 156 איכרים.

בשנת 1930 היו 2,811 יהודי טלנשט 73 אחוזים באוכלוסיית העיר. ובין מוסדות הקהילה היה בית חולים שהוקם ב- 1870.


בימי מלחמת העולם השנייה נכבש האזור בידי הגרמנים. הקהילה היהודית הושמדה בידי הגרמנים ובידי בעלי בריתם הרומנים ביולי 1941.


אחרי המלחמה שבו יהודים לטלנשט. בשנת 1960 הוערך מספר היהודים במקום ב- 800. לא היה בית כנסת בעיר.

הסופר ש' בן-ציון נולד במקום והחל שם את פעילותו הספרותית ביצירה "נפש רצוצה".
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי

מולדובה
בסרביה

Moldova

Republica Moldova - Republic of Moldova

A country in eastern Europe, it covers most territory of the historic region of Bessarabia, part of Soviet Union until 1991, it was part of Romania between the two World Wars and of the Russian Empire until 1918.

21st Century

Estimated Jewish population in 2018: 2,000 out of 3,500,000. There were 12 municipal organizations and 9 regional communities in the cities of Balti, Soroca, Orhei, Cahul, Ribnita, Dubasari, Bender, Tiraspol, Grigoriopol. Main umbrella Jewish organization:

Jewish Community of the Republic of Moldova
Phone: 373(22)509689
Email: office@jcm.md
Website: https://www.jcm.md/en

בסרביה

ברומנית: Basarabia; ברוסית: Бессарабия; ביידיש: בעסאראביע 

חבל ארץ היסטורי במזרח אירופה. עד 1812 האזור היה חלק מנסיכות מולדביה. סופח על ידי האימפריה הרוסית בשנת 1812 אשר החזיקה בו עד שנת 1918, כאשר האזור הוחזר לרומניה. בסרביה נכבשה על ידי ברית המועצות בשנת 1940. במהלך מלחמת העולם השנייה האזור נכבש על ידי צבאות גרמניה ורומניה והיה תחת שליטת רומניה משנת 1941 ועד שנת 1944, אז נכבש שוב על ידי ברית המועצות. מרבית שטחה של בסרביה שולב ברפובליקה הסובייטית המולדאבית, אחת מ-15 הרפובליקות של ברית המועצות שהתקיימה בין 1940 ל-1991, ואילו המחוזות הדרומיים סופחו לרפובליקה הסובייטית של אוקראינה. לאחר 1991 הרפובליקה הסובייטית המולדובית קיבלה עצמאות ומאז ידועה בשם רפובליקה של מולדובה. המחוזות הדרומיים נשארו חלק מאוקראינה.

רוזנטל, זלמן
בן ציון, שמחה
רוזנטל, זלמן
בן ציון, שמחה
Author

Born in Teleneshty, he lived for a time in Odessa where he taught at a modern heder and was a founder of the Hebrew publishing house, Moriah. Settling in Erets Israel in 1905, he edited literary miscellanies as well as periodicals. Ben-Zion was the author of short stories, novels and poetry as well as compiling textbooks and translating German classics into Hebrew. He wrote monographs on the Bilu immigration and on the settlements of Rishon le-Tziyyon and Gedera. One of the first settlers of Tel Aviv, he was active in the communal life of the city.
Author

Born in Teleneshty, he lived for a time in Odessa where he taught at a modern heder and was a founder of the Hebrew publishing house, Moriah. Settling in Erets Israel in 1905, he edited literary miscellanies as well as periodicals. Ben-Zion was the author of short stories, novels and poetry as well as compiling textbooks and translating German classics into Hebrew. He wrote monographs on the Bilu immigration and on the settlements of Rishon le-Tziyyon and Gedera. One of the first settlers of Tel Aviv, he was active in the communal life of the city.