חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
אישיות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

הרב חיים נחום אפנדי

Chaim (Haim) Nahum (Nahoum) (1872-1960), rabbi, born in Manissa (Magnesia), Turkey (then part of the Ottoman Empire). He was educated in Tiberias, before going back to Smyrna (now Izmir, in Turkey), where he attended high school, and Istanbul where he studied law. From 1893-97 he studied in Paris, France, where he was ordained at the rabbinical seminary. Back in Istanbul, Nahum worked for the community and was deputy director of the rabbinical seminary as well as teaching history at the Military Academy. A supporter of the Young Turk movement, he was appointed Hacham Bashi - Chief Rabbi of the Ottoman Empire after the Young Turks came to power in 1908. When they lost power in 1920, he moved to Paris and five years later was elected Chief Rabbi of Cairo, Egypt, where he remained until his death. In 1931, the king of Egypt appointed him to the senate and in 1933 Nahum became a member of the Arabic Language Academy in Cairo. He published works of historical research.

תאריך לידה:
1872
תאריך פטירה:
1960
מקום לידה:
מאניסה
מקום פטירה:
מצרים
סוג אישיות:
רבנים
מספר פריט:
139027
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
אישיות
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
הרב חיים נחום אפנדי

Chaim (Haim) Nahum (Nahoum) (1872-1960), rabbi, born in Manissa (Magnesia), Turkey (then part of the Ottoman Empire). He was educated in Tiberias, before going back to Smyrna (now Izmir, in Turkey), where he attended high school, and Istanbul where he studied law. From 1893-97 he studied in Paris, France, where he was ordained at the rabbinical seminary. Back in Istanbul, Nahum worked for the community and was deputy director of the rabbinical seminary as well as teaching history at the Military Academy. A supporter of the Young Turk movement, he was appointed Hacham Bashi - Chief Rabbi of the Ottoman Empire after the Young Turks came to power in 1908. When they lost power in 1920, he moved to Paris and five years later was elected Chief Rabbi of Cairo, Egypt, where he remained until his death. In 1931, the king of Egypt appointed him to the senate and in 1933 Nahum became a member of the Arabic Language Academy in Cairo. He published works of historical research.

חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי