חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
שם משפחה
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

מקור השם סנדלר

SANDLER, SANDEL, SANDELMANN

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה נגזר מעיסוק, מקצוע או מסחר (יכול להיות קשור לחומרי הגלם, המוצר המוגמר או כלי העבודה המשתייכים לאותו עיסוק).

שמות המשפחה סנדלר וסנדלמן קשורים במילה העברית "סנדלר". במקרים מסויימים אפשר שהשם סנדלר נגזר מסנדר, שהוא קיצור של השם היווני אלכסנדר. הו אחד השמות היווניים אשר אומצו ע"י היהודים אחרי חורבן בית המקדש השני ע"י טיטוס בשנת 70 לסה"נ.

המנהג של שימוש בשם לא יהודי ביחד או בנוסף לשם היהודי נוצר כבר מספר מאוד שנים קודם לכן. אחת ההשפעות של התרבות ההלניסטית על היהודים הייתה הפופלריות של השפה היוונית ושל השמות היווניים. כל המלכים לבית חשמונאי היה גם שם יווני, בנוסף לשם העברי, כמו למשל יוחנן-הירקונוס, ינאי-אלכסנדר, שלומית-אלכסנדרה. על פי המנהג שהתחיל בימי הביניים, היהודים השתמשו בשמות העבריים בתוך בית הכנסת ולצרכים דתיים אחרים, ושם שני, לרוב מבוסס על מלים ומונחים משפות המקום, היה בשימוש במגעים של היהודים עם הסביבה הלא יהודית. בתקופה זאת מספר שמות יווניים התקבלו לצד השמות העבריים בתור שמות קודש יהודיים. אחד השמות האלה הוא אלכסנדר, אשר לפעמים קוצר לצורות כמו סנדלר, סנדל וגרסאות אחרות.

אישים מוכרים בעלי שם המשפחה היהודי סנדלר כוללים את אהרון סנדלר (1954-1879), רופא ופעיל ציוני מגרמניה. סנדל מתועד כשם משפחה יהודי עם משפחה יהודית אשר התגוררה בעיר עקרון, אוהיו, ארה"ב. במאה ה-20.
מספר פריט:
135277
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
שם משפחה
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
מקור השם סנדלר
SANDLER, SANDEL, SANDELMANN

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה נגזר מעיסוק, מקצוע או מסחר (יכול להיות קשור לחומרי הגלם, המוצר המוגמר או כלי העבודה המשתייכים לאותו עיסוק).

שמות המשפחה סנדלר וסנדלמן קשורים במילה העברית "סנדלר". במקרים מסויימים אפשר שהשם סנדלר נגזר מסנדר, שהוא קיצור של השם היווני אלכסנדר. הו אחד השמות היווניים אשר אומצו ע"י היהודים אחרי חורבן בית המקדש השני ע"י טיטוס בשנת 70 לסה"נ.

המנהג של שימוש בשם לא יהודי ביחד או בנוסף לשם היהודי נוצר כבר מספר מאוד שנים קודם לכן. אחת ההשפעות של התרבות ההלניסטית על היהודים הייתה הפופלריות של השפה היוונית ושל השמות היווניים. כל המלכים לבית חשמונאי היה גם שם יווני, בנוסף לשם העברי, כמו למשל יוחנן-הירקונוס, ינאי-אלכסנדר, שלומית-אלכסנדרה. על פי המנהג שהתחיל בימי הביניים, היהודים השתמשו בשמות העבריים בתוך בית הכנסת ולצרכים דתיים אחרים, ושם שני, לרוב מבוסס על מלים ומונחים משפות המקום, היה בשימוש במגעים של היהודים עם הסביבה הלא יהודית. בתקופה זאת מספר שמות יווניים התקבלו לצד השמות העבריים בתור שמות קודש יהודיים. אחד השמות האלה הוא אלכסנדר, אשר לפעמים קוצר לצורות כמו סנדלר, סנדל וגרסאות אחרות.

אישים מוכרים בעלי שם המשפחה היהודי סנדלר כוללים את אהרון סנדלר (1954-1879), רופא ופעיל ציוני מגרמניה. סנדל מתועד כשם משפחה יהודי עם משפחה יהודית אשר התגוררה בעיר עקרון, אוהיו, ארה"ב. במאה ה-20.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי