חיפוש
הפריט שבחרת:
תמונות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

בית הכנסת בבוהוש, רומניה, המאה ה-20

הדפסה
שיתוף
בית הכנסת בבוהוש, רומניה, המאה ה-20
(המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, בית התפוצות,
באדיבות זוסיה עפרון, ירושלים)
מספר פריט:
129016
רכישת תמונות: חלק מהתמונות ניתנות לרכישה, לפרטים נוספים- לחצו כאן, אנא וודאו שיש לכם את מספר יחידת תמונה (כפי שמופיע למעלה)
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:

בוהוש Buhusi

עיר במחוז ניאמץ, חבל מולדובה, הרגאט, רומניה.

בתחילתו, בשנות השלושים של המאה ה-19, מנה היישוב היהודי 82 נפש. במרוצת הזמן השתקע במקום הצדיק ר' יצחק פרידמן, נכדו של ר' ישראל מרוז'ין, ועשה אותו מרכז חסידי חשוב. בסוף המאה מנתה האוכלוסיה היהודית 1,728 נפש, ולה מוסדות צדקה וחינוך וגם "ישיבה" בחצר האדמו"ר (בשנים 1916-1908). כאשר עלה לשלטון "משמר הברזל" (ספטמבר 1940) מנתה הקהילה יותר מ-7,200 איש; המפקד המקומי הסתפק בסחיטת סכומי כסף גדולים ומנע פוגרומים וגירושים, בעיקר בימי המרד נגד אנטונסקו בינואר 1941, והכרזת המלחמה על ברית-המועצות ביוני אותה שנה. בבוהושי רוכזו פליטים מיישובי הסביבה ובאביב 1944 הגיעה לעיר קבוצה של 70 יהודים מטראנסיסטריה. ה"חצר" הופקעה בחלקה על-ידי הצבא ואביזרי בית- הכנסת נשדדו. אחרון האדמו"רים לבית רוז'ין, ר' מנחם מנדל פרידמן, נפטר מחוסר טיפול רפואי. בתום המלחמה התאספו בעיר כ- 8,000 יהודים ורובם היגרו לארצות-חוץ.

בשנת 1969 התגוררו בבוהוש 50 משפחות יהודיות.
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
תמונות
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
בית הכנסת בבוהוש, רומניה, המאה ה-20
בית הכנסת בבוהוש, רומניה, המאה ה-20
(המרכז לתיעוד חזותי ע"ש אוסטר, בית התפוצות,
באדיבות זוסיה עפרון, ירושלים)
רכישת תמונות: חלק מהתמונות ניתנות לרכישה, לפרטים נוספים- לחצו כאן, אנא וודאו שיש לכם את מספר יחידת תמונה (כפי שמופיע למעלה)

בוהוש
בוהוש Buhusi

עיר במחוז ניאמץ, חבל מולדובה, הרגאט, רומניה.

בתחילתו, בשנות השלושים של המאה ה-19, מנה היישוב היהודי 82 נפש. במרוצת הזמן השתקע במקום הצדיק ר' יצחק פרידמן, נכדו של ר' ישראל מרוז'ין, ועשה אותו מרכז חסידי חשוב. בסוף המאה מנתה האוכלוסיה היהודית 1,728 נפש, ולה מוסדות צדקה וחינוך וגם "ישיבה" בחצר האדמו"ר (בשנים 1916-1908). כאשר עלה לשלטון "משמר הברזל" (ספטמבר 1940) מנתה הקהילה יותר מ-7,200 איש; המפקד המקומי הסתפק בסחיטת סכומי כסף גדולים ומנע פוגרומים וגירושים, בעיקר בימי המרד נגד אנטונסקו בינואר 1941, והכרזת המלחמה על ברית-המועצות ביוני אותה שנה. בבוהושי רוכזו פליטים מיישובי הסביבה ובאביב 1944 הגיעה לעיר קבוצה של 70 יהודים מטראנסיסטריה. ה"חצר" הופקעה בחלקה על-ידי הצבא ואביזרי בית- הכנסת נשדדו. אחרון האדמו"רים לבית רוז'ין, ר' מנחם מנדל פרידמן, נפטר מחוסר טיפול רפואי. בתום המלחמה התאספו בעיר כ- 8,000 יהודים ורובם היגרו לארצות-חוץ.

בשנת 1969 התגוררו בבוהוש 50 משפחות יהודיות.