חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
אישיות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

Luria, Salvador Edward

Salvador Edward Luria (1912-1991), biologist, born in Torino, Italy. He studied at the university of Torino, Italy, and then in Paris. After the Germans took over France in 1940 he went to the USA and taught at Columbia University (1940-42), Indiana University (1943-50), the University of Illinois (1950-59), and was professor of microbiology (from 1964 of biology) at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) from 1959. His researches during WW2 proved that genetic mutations could occur in viruses that infect bacteria, a discovery that won him the 1969 Nobel Prize in medicine. From 1972 to 1985, he directed the Center for Cancer Research at MIT.

תאריך לידה:
1912
תאריך פטירה:
1991
מקום לידה:
טורינו
סוג אישיות:
מדענים
מספר פריט:
127083
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
אישיות
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
Luria, Salvador Edward

Salvador Edward Luria (1912-1991), biologist, born in Torino, Italy. He studied at the university of Torino, Italy, and then in Paris. After the Germans took over France in 1940 he went to the USA and taught at Columbia University (1940-42), Indiana University (1943-50), the University of Illinois (1950-59), and was professor of microbiology (from 1964 of biology) at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) from 1959. His researches during WW2 proved that genetic mutations could occur in viruses that infect bacteria, a discovery that won him the 1969 Nobel Prize in medicine. From 1972 to 1985, he directed the Center for Cancer Research at MIT.

חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי