חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
1 \ 5
נמחקו
נוספו
מקום
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

קהילת יהודי לאנצוט

לאנצוט LANCUT

עיר בגליציה המערבית מחוז ז'שוב , דרום פולין.


לקראת סוף המאה ה-16 ניהלו יהודים מקומיים מסחר סיטוני עם ערי נסיכות ז'שוב (רייסן), עסקו בייצור משקאות חריפים, עבדו כצורפי זהב וכסף וכחייטים. במחצית הראשונה של המאה ה-17 נפגעה הקהילה בפלישות הטאטארים והרומנים (בפלישה האחרונה השתתפו היהודים בפועל בהגנת העיר). לבקשת בעלי העיר השתקעו בלאנצוט משפחות אחדות של יהודים ספרדים. בתחילת המאה ה-18 קיבלו היהודים היתר רשמי לעסוק במסחר (למעט פרוות) ובמלאכה (למעט רצענות, בורסקאות ותיקון נעליים), לרכוש אדמות ולבנות בתים, וגם להתקבל כחברים בגילדות הנפחים והצורפים. באותו הזמן הוקם בעיר בית-כנסת מפואר בסגנון הבארוק, במקום בניין העץ שעלה באש.

בין רבני העיר היו: משה צבי הירש מייזליש (מייזלס), משה בן יצחק אייזיק, אריה לייבוש בעל "גבורת אריה" ויעקב יצחק הורוביץ ("החוזה מלובלין"). בסוף המאה פעל בעיר בית-ספר מתוקן מיסודו של נפתלי הרץ הומברג (מקים בתי ספר יהודיים גרמניים בגליציה). ב-1865 עמדה האוכלוסיה היהודית בלאנצוט על 1,200 נפש (כ-%40 מכלל התושבים) ועיקר פרנסתם היתה על המסחר בתבואה, בעצים ובאשלג, ועל המלאכה. כרב הקהילה שימש אז אליעזר בן צבי אלימלך שפירא, בעל "בני יששכר".

בשנות ה-70 הוקם חוג ראשון של משכילים ובתחילת שנות ה-90 חוג "חיבת ציון". בימים הראשונים לשלטון הפולני אחרי מלחמת העולם הראשונה (נובמבר 1918) התארגנו היהודים להגנה עצמית. במיפקד 1921 נרשמו בעיר כ2,000 תושבים יהודיים.

בין שתי מלחמות-העולם פעלו בעיר מוסדות "תרבות" ו"בית יעקב" ומפלגות ציוניות למיניהן.

ערב מלחמת העולם השנייה ישבו בלאנצוט 2,750 יהודים.


תקופת השואה

הגרמנים כבשו את לאנצוט ב-9 בספטמבר 1939 וב-22 בספטמבר גורשו רוב היהודים לשטח הכיבוש הסובייטי מעבר לנהר סאן. האחרים התפזרו למקומות שונים בשטח הכיבוש הגרמני. בסוף השנה חזרו כמה עשרות יהודים לעיר, ובאו פליטים ממקומות אחרים. בסך הכל התרכזו בלאנצוט 1,300 יהודים, ביניהם מגורשים מקראקוב. הוקם "יודנראט" בראשות מארכוס פוהורילה.

באחד באוגוסט 1942 הועברו רוב יהודי לאנצוט למחנה-מעבר בקירבת העיר. במחנה זה וביער סמוך נרצחו הזקנים, החולים והילדים. 50 היהודים שנשארו בלאנצוט הועברו באמצע ספטמבר לגיטו שניאווה (SZNIAWA). תושבי הגיטו נרצחו במאי 1943, בבית העלמין המקומי.

ב-1957 נתפס בצ'כוסלובאקיה אחד הנאצים האחראים לרצח יהודי לאנצוט והוסגר לפולין, הוא נשפט, נידון למוות והוצא להורג.

משנת 1960 משמש בית-הכנסת בלאנצוט כמוזיאון.
סוג מקום:
עיירה
מספר פריט:
122803
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:

פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מקום
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
קהילת יהודי לאנצוט
לאנצוט LANCUT

עיר בגליציה המערבית מחוז ז'שוב , דרום פולין.


לקראת סוף המאה ה-16 ניהלו יהודים מקומיים מסחר סיטוני עם ערי נסיכות ז'שוב (רייסן), עסקו בייצור משקאות חריפים, עבדו כצורפי זהב וכסף וכחייטים. במחצית הראשונה של המאה ה-17 נפגעה הקהילה בפלישות הטאטארים והרומנים (בפלישה האחרונה השתתפו היהודים בפועל בהגנת העיר). לבקשת בעלי העיר השתקעו בלאנצוט משפחות אחדות של יהודים ספרדים. בתחילת המאה ה-18 קיבלו היהודים היתר רשמי לעסוק במסחר (למעט פרוות) ובמלאכה (למעט רצענות, בורסקאות ותיקון נעליים), לרכוש אדמות ולבנות בתים, וגם להתקבל כחברים בגילדות הנפחים והצורפים. באותו הזמן הוקם בעיר בית-כנסת מפואר בסגנון הבארוק, במקום בניין העץ שעלה באש.

בין רבני העיר היו: משה צבי הירש מייזליש (מייזלס), משה בן יצחק אייזיק, אריה לייבוש בעל "גבורת אריה" ויעקב יצחק הורוביץ ("החוזה מלובלין"). בסוף המאה פעל בעיר בית-ספר מתוקן מיסודו של נפתלי הרץ הומברג (מקים בתי ספר יהודיים גרמניים בגליציה). ב-1865 עמדה האוכלוסיה היהודית בלאנצוט על 1,200 נפש (כ-%40 מכלל התושבים) ועיקר פרנסתם היתה על המסחר בתבואה, בעצים ובאשלג, ועל המלאכה. כרב הקהילה שימש אז אליעזר בן צבי אלימלך שפירא, בעל "בני יששכר".

בשנות ה-70 הוקם חוג ראשון של משכילים ובתחילת שנות ה-90 חוג "חיבת ציון". בימים הראשונים לשלטון הפולני אחרי מלחמת העולם הראשונה (נובמבר 1918) התארגנו היהודים להגנה עצמית. במיפקד 1921 נרשמו בעיר כ2,000 תושבים יהודיים.

בין שתי מלחמות-העולם פעלו בעיר מוסדות "תרבות" ו"בית יעקב" ומפלגות ציוניות למיניהן.

ערב מלחמת העולם השנייה ישבו בלאנצוט 2,750 יהודים.


תקופת השואה

הגרמנים כבשו את לאנצוט ב-9 בספטמבר 1939 וב-22 בספטמבר גורשו רוב היהודים לשטח הכיבוש הסובייטי מעבר לנהר סאן. האחרים התפזרו למקומות שונים בשטח הכיבוש הגרמני. בסוף השנה חזרו כמה עשרות יהודים לעיר, ובאו פליטים ממקומות אחרים. בסך הכל התרכזו בלאנצוט 1,300 יהודים, ביניהם מגורשים מקראקוב. הוקם "יודנראט" בראשות מארכוס פוהורילה.

באחד באוגוסט 1942 הועברו רוב יהודי לאנצוט למחנה-מעבר בקירבת העיר. במחנה זה וביער סמוך נרצחו הזקנים, החולים והילדים. 50 היהודים שנשארו בלאנצוט הועברו באמצע ספטמבר לגיטו שניאווה (SZNIAWA). תושבי הגיטו נרצחו במאי 1943, בבית העלמין המקומי.

ב-1957 נתפס בצ'כוסלובאקיה אחד הנאצים האחראים לרצח יהודי לאנצוט והוסגר לפולין, הוא נשפט, נידון למוות והוצא להורג.

משנת 1960 משמש בית-הכנסת בלאנצוט כמוזיאון.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי