חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
שם משפחה
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

מקור השם שוורץ

SCHVARTZ

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה נובע ממאפיינים פיזיים או כינוי.

האיות הספציפי של השם הזה משקף גרסה נוספת של השם שוורץ, שפירושו "שחור" בגרמנית. בתור כינוי אישי הוא התייחס לרוב לאדם בעל שיער או זקו שחור או עור בעל גוון קהה יותר. בתור שם משפחה, שם זה קיים במגוון רחב של צורות איות ותרגומים. כשם משפחה יהודי שוורץ מתועד בשנת 1387 בסטרסבורג, מזרח צרפת; שוורץ בשנת 1509 בבודפשט;ושוורצשילד שפירושו המילולי בגרמנית - מגן או סימן שחור, בפרנקפורט אם מיין, מערב גרמניה, בשנת 1560. פקטה, התרגום להונגרית של "שחור" מתועד כשם משפחה יהודי בשנת 1381 בבודפשט, הונגריה.

בצרפת, שוורצשילד שונה לסרסיל בשנת 1925; שוורצשטיין שונה לשיסטין בשנת 1927; שוורצבורט הפך לשרבורד ב-1951; שוורצמן הוחלף בסרמאן ב-1955; ושוורצשטיין תורגם לרושנואר ב-1956.

במאה ה-20 שוורץ מתועד כשם משפחה יהודי בזמן מלחמת העולם השנייה עם טאובה שוורץ אשר גורשה מצרפת אל מחנה ההשמדה הגרמני באושוויץ בספטמבר 1943.
מספר פריט:
121915
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
שם משפחה
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
מקור השם שוורץ
SCHVARTZ

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה נובע ממאפיינים פיזיים או כינוי.

האיות הספציפי של השם הזה משקף גרסה נוספת של השם שוורץ, שפירושו "שחור" בגרמנית. בתור כינוי אישי הוא התייחס לרוב לאדם בעל שיער או זקו שחור או עור בעל גוון קהה יותר. בתור שם משפחה, שם זה קיים במגוון רחב של צורות איות ותרגומים. כשם משפחה יהודי שוורץ מתועד בשנת 1387 בסטרסבורג, מזרח צרפת; שוורץ בשנת 1509 בבודפשט;ושוורצשילד שפירושו המילולי בגרמנית - מגן או סימן שחור, בפרנקפורט אם מיין, מערב גרמניה, בשנת 1560. פקטה, התרגום להונגרית של "שחור" מתועד כשם משפחה יהודי בשנת 1381 בבודפשט, הונגריה.

בצרפת, שוורצשילד שונה לסרסיל בשנת 1925; שוורצשטיין שונה לשיסטין בשנת 1927; שוורצבורט הפך לשרבורד ב-1951; שוורצמן הוחלף בסרמאן ב-1955; ושוורצשטיין תורגם לרושנואר ב-1956.

במאה ה-20 שוורץ מתועד כשם משפחה יהודי בזמן מלחמת העולם השנייה עם טאובה שוורץ אשר גורשה מצרפת אל מחנה ההשמדה הגרמני באושוויץ בספטמבר 1943.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי