חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
שם משפחה
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

מקור השם שוורצברד

SCHWARZBARD

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה נובע ממאפיינים פיזיים או כינוי.

שוורצברדהוא גרסה של השם שוורצברט שפירושו המילולי בגרמנית הוא "זקן שחור". שוורץ פירושו "שחור" בגרמנית. בתור כינוי הוא התייחס לרוב לאדם בעל שער או זקן שחור או צבע עור שנחשב לקהה יותר. בתור שם משפחה, שם זה קיים במגוון רחב של צורות איות ותרגומים. כשם משפחה יהודי שוורץ מתועד בשנת 1387 בסטרסבורג, מזרח צרפת; שוורץ בשנת 1509 בבודפשט;ושוורצשילד שפירושו המילולי בגרמנית - מגן או סימן שחור, בפרנקפורט אם מיין, מערב גרמניה, בשנת 1560. פקטה, התרגום להונגרית של "שחור" מתועד כשם משפחה יהודי בשנת 1381 בבודפשט, הונגריה.

בצרפת, שוורצשילד שונה לסרסיל בשנת 1925; שוורצשטיין שונה לשיסטין בשנת 1927; שוורצבורט הפך לשרבורד ב-1951; שוורצמן הוחלף בסרמאן ב-1955; ושוורצשטיין תורגם לרושנואר ב-1956.

שוורצברד מתועד כשם משפחה יהודי בזמן מלחמת העולם השנייה עם שרה שוורצברד אשר נרצחה ע"י הגרמנית במחנה הריכוז טרזינשטאט.
מספר פריט:
121808
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
Soldier and poet

Jsmail, the city of his birth, had a history of anti-Jewish riots and during the abortive 1905 revolution, Schwarzbard helped to organize Jewish self-defense when pogroms broke out. A watchmaker by trade, he had anarchist sympathies and had to leave his home in 1906, eventually settling in Paris. In World War I he fought in the French Foreign Legion. After the Bolshevik Revolution, he hurried back to the Ukraine to organize an international battalion to fight against the White Russians and the Cossack marauders of Semyon Petlyura who were responsible for murderous pogroms in which at least 50,000 Jews died, including many of his close relatives. Returning to Paris, Schwarzbard published a volume of Yiddish poems. Learning that Petlyura had transferred his Ukrainian government-in-exile to Paris, he tracked him down and shot him dead in 1926. After a sensational trial, in which he passionately defended himself, he was acquitted. He wrote memoirs and accounts of the Russian revolution.
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
שם משפחה
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
מקור השם שוורצברד
SCHWARZBARD

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה נובע ממאפיינים פיזיים או כינוי.

שוורצברדהוא גרסה של השם שוורצברט שפירושו המילולי בגרמנית הוא "זקן שחור". שוורץ פירושו "שחור" בגרמנית. בתור כינוי הוא התייחס לרוב לאדם בעל שער או זקן שחור או צבע עור שנחשב לקהה יותר. בתור שם משפחה, שם זה קיים במגוון רחב של צורות איות ותרגומים. כשם משפחה יהודי שוורץ מתועד בשנת 1387 בסטרסבורג, מזרח צרפת; שוורץ בשנת 1509 בבודפשט;ושוורצשילד שפירושו המילולי בגרמנית - מגן או סימן שחור, בפרנקפורט אם מיין, מערב גרמניה, בשנת 1560. פקטה, התרגום להונגרית של "שחור" מתועד כשם משפחה יהודי בשנת 1381 בבודפשט, הונגריה.

בצרפת, שוורצשילד שונה לסרסיל בשנת 1925; שוורצשטיין שונה לשיסטין בשנת 1927; שוורצבורט הפך לשרבורד ב-1951; שוורצמן הוחלף בסרמאן ב-1955; ושוורצשטיין תורגם לרושנואר ב-1956.

שוורצברד מתועד כשם משפחה יהודי בזמן מלחמת העולם השנייה עם שרה שוורצברד אשר נרצחה ע"י הגרמנית במחנה הריכוז טרזינשטאט.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
Schwarzbard, Shalom Shmuel
Soldier and poet

Jsmail, the city of his birth, had a history of anti-Jewish riots and during the abortive 1905 revolution, Schwarzbard helped to organize Jewish self-defense when pogroms broke out. A watchmaker by trade, he had anarchist sympathies and had to leave his home in 1906, eventually settling in Paris. In World War I he fought in the French Foreign Legion. After the Bolshevik Revolution, he hurried back to the Ukraine to organize an international battalion to fight against the White Russians and the Cossack marauders of Semyon Petlyura who were responsible for murderous pogroms in which at least 50,000 Jews died, including many of his close relatives. Returning to Paris, Schwarzbard published a volume of Yiddish poems. Learning that Petlyura had transferred his Ukrainian government-in-exile to Paris, he tracked him down and shot him dead in 1926. After a sensational trial, in which he passionately defended himself, he was acquitted. He wrote memoirs and accounts of the Russian revolution.