חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
שם משפחה
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

מקור השם דונטי

DONATI, DONATH

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה הוא מסוג השמות הפטרונימיים (שמות שמקורם בשמו של האב) מכיוון שהם נגזרים משמו הפרטי של אחד מאבות המשפחה, כאשר במקרה זה הוא ממקור מקראי.

שמות אלה היו נפוצים בין יהודי הונגריה ונגזרו מהמילה הלטינית דונטוס שפירושה "(האל) נתן". שמות אלה מקבילים לשם המקראי נתן(אל).

הרב דונטוס מוזכר בעת שלטונו של המלך הפרנקי לואי ה-2 בשנת 825.

אישים מוכרים בעלי שם המשפחה היהודי דונט (דונת) כוללים את ההיסטוריון הרב ליפוט דונט (1876-1845) אשר נולד בהונגריה וחי בגרמניה; את הפסל ההונגרי גיולה דונט (1909-1850); ואת המשורר וההיסטוריון אדולף דונט (1937-1876) אשר נולד בצ'כיה וחי באוסטריה.

אישים מוכרים בעלי שם המשפחה היהודי דונטי כוללים את אנג'לו דונטי (1960-1885), יליד איטליה אשר לחם בשורות הרזיסטנס הצרפתי בזמן מלחמת העולם השנייה; ואת אנריקו דונטי (1909 - 2008), צייר סוריאליסטי אמריקאי יליד איטליה. .

מספר פריט:
121226
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
Resistance activist

Born into a leading Modena family, in Italy, he settled in Paris after World War I. During the German occupation in World War II he found refuge in Italian-occupied France where, working with a Catholic priest, he was instrumental in rescuing Jews. Through his negotiations after the fall of Mussolini thousands of Jews were saved. Donati himself escaped to Switzerland from where he continued his rescue work. He died in Paris.
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
שם משפחה
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
מקור השם דונטי

DONATI, DONATH

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה הוא מסוג השמות הפטרונימיים (שמות שמקורם בשמו של האב) מכיוון שהם נגזרים משמו הפרטי של אחד מאבות המשפחה, כאשר במקרה זה הוא ממקור מקראי.

שמות אלה היו נפוצים בין יהודי הונגריה ונגזרו מהמילה הלטינית דונטוס שפירושה "(האל) נתן". שמות אלה מקבילים לשם המקראי נתן(אל).

הרב דונטוס מוזכר בעת שלטונו של המלך הפרנקי לואי ה-2 בשנת 825.

אישים מוכרים בעלי שם המשפחה היהודי דונט (דונת) כוללים את ההיסטוריון הרב ליפוט דונט (1876-1845) אשר נולד בהונגריה וחי בגרמניה; את הפסל ההונגרי גיולה דונט (1909-1850); ואת המשורר וההיסטוריון אדולף דונט (1937-1876) אשר נולד בצ'כיה וחי באוסטריה.

אישים מוכרים בעלי שם המשפחה היהודי דונטי כוללים את אנג'לו דונטי (1960-1885), יליד איטליה אשר לחם בשורות הרזיסטנס הצרפתי בזמן מלחמת העולם השנייה; ואת אנריקו דונטי (1909 - 2008), צייר סוריאליסטי אמריקאי יליד איטליה. .

חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
דונאטי, אנג'לו
Resistance activist

Born into a leading Modena family, in Italy, he settled in Paris after World War I. During the German occupation in World War II he found refuge in Italian-occupied France where, working with a Catholic priest, he was instrumental in rescuing Jews. Through his negotiations after the fall of Mussolini thousands of Jews were saved. Donati himself escaped to Switzerland from where he continued his rescue work. He died in Paris.