דלג לתוכן האתר >
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

מקור השם גולדפלד

GOLDFELD, GOLDFIELD, GOLDENFEELD

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה הוא שם מלאכותי שנבנה משני חלקים.

הפירוש המילולי בגרמנית של שם המשפחה גולדפלד הוא "שדה זהב".שם המשפחה היהודי גולדפלד יכול להיות קשור בשמה של מתכת הזהב ("גולד") או בשם הפרטי גולדה ("זהבה").

הזהב מוזכר במקומות רבים בתנ"ך. בתנ"ך תיאורים של יצירת חפצים מזהב וכסף ביחד עם שמות בעלי המלאכה בצלאל בן-אורי ואהוליאב בן אחיסמך מופיעים לראשונה בספר שמות, ל"א, ב-ו.

במקרים מסויימים שם משפחה זה הוא מטרונים אשר מבוסס על השם הפרטי גולדה שאפשר שהיה שייך לאחת מאמהות המשפחה. השם הפרטי גולדה הפך לאחד השמות הפרטיים הנפוצים ביותר ביידיש ושימש בכמקור למספר שמות משפחה יהודיים. פלד, שפירושו המילולי בגרמנית וביידיש "שדה", הוא שם משפחה מלאכותי הנפוץ בשמות משפחה יהודיים לבד או כקידומת כמו בשם פלדמן, או כסופית, כמו בשם ארנפלד.
מאגרי המידע של אנו
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
שם משפחה
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
מקור השם גולדפלד
GOLDFELD, GOLDFIELD, GOLDENFEELD

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה הוא שם מלאכותי שנבנה משני חלקים.

הפירוש המילולי בגרמנית של שם המשפחה גולדפלד הוא "שדה זהב".שם המשפחה היהודי גולדפלד יכול להיות קשור בשמה של מתכת הזהב ("גולד") או בשם הפרטי גולדה ("זהבה").

הזהב מוזכר במקומות רבים בתנ"ך. בתנ"ך תיאורים של יצירת חפצים מזהב וכסף ביחד עם שמות בעלי המלאכה בצלאל בן-אורי ואהוליאב בן אחיסמך מופיעים לראשונה בספר שמות, ל"א, ב-ו.

במקרים מסויימים שם משפחה זה הוא מטרונים אשר מבוסס על השם הפרטי גולדה שאפשר שהיה שייך לאחת מאמהות המשפחה. השם הפרטי גולדה הפך לאחד השמות הפרטיים הנפוצים ביותר ביידיש ושימש בכמקור למספר שמות משפחה יהודיים. פלד, שפירושו המילולי בגרמנית וביידיש "שדה", הוא שם משפחה מלאכותי הנפוץ בשמות משפחה יהודיים לבד או כקידומת כמו בשם פלדמן, או כסופית, כמו בשם ארנפלד.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי