Search
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of הוכברג, דן

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
דן
הוכברג
was born
on
25th of April, 1931
,
Son of
חנה
רוז'נסקי
and
Netanel נתנאל
הוכברג
,
died
on
18th of July, 1948
,
Images:
First name:
דן
Surname:
הוכברג
Gender:
Male
Date of birth:
25th of April, 1931
Place of birth:
ישראל
Date of death:
18th of July, 1948
Place of death:
מלחמת השחרור
Notes:

טוראי הוכברג דן

בן חנה ונתנאל, נולד ביום ח' באייר תרצ"א (25.4.1931) במקווה ישראל. אביו, יליד הארץ אף הוא, התחנך במקווה ישראל, ולאחר השתלמות בחוץ-לארץ חזר לבית-הספר כמורה ואגרונום מומחה לגידול גפנים. אמו שימשה כמורה בבית-ספר עממי. דן למד בבית- החינוך לילדי עובדים בחולון, ולאחר שסיים שם את חוק לימודיו עבר לגימנסיה "הרצליה" בתל-��ביב. אחד ממוריו העיד עליו שהיה מלבב בפשטותו ובתום-לבו, בעל שכל ישר והיגיון נוקב ומעמיק, מתמיד בלימודיו ואינו מ��בד טיפה מהם. מתאווה לדעת. לא הסתגר בעולם ההלכה, חיבב את הספורט והיה בנבחרת הכדור-יד של כיתתו. שש לכל יום של חג"ם (חינוך גופני מורחב, מעין הכשרה קדם-צבאית). דן הצטיין בלימודי הטבע, ויחד עם זה היה בעל כשרון ספרותי. הוא שאף להגשמ�� חלוצית, שנא את המלחמה והאמין בעולם טוב יותר בעתיד, עולם סוציאליסטי. בהיותו בן 12 הצטרף לגדנ"ע, ואחר-כך הועבר לחי"ש. בחורף תש"ח, בהיותו תלמיד הכיתה האחרונה של הגימנסיה, עבד בלילות בשירות הקשר של ה"הגנה". לפני חג הפסח תש"ח סיים ��ת חוק לימודיו בהצטיינות ויצא עם קבוצת נוער מקוואי להכשרה בקבוצת גבע שבעמק יזרעאל. במאי יצאה כל הקבוצה לאימונים בגליל המערבי וצורפה לאחד מגדודי הפלמ"ח.

דן השתתף בקרב מלכיה ובמבצע "דני" לכיבוש רמלה ולוד. לקראת ��הפוגה הראשונה הורדה חטיבת "יפתח" לאזור המרכז ונטלה חלק בלחימה באזור לטרון. עם חידוש הלחימה בתום ההפוגה הראשונ�� השתתפה החטיבה במבצע "דני" ובליל 17-18 ביולי 1948, לקראת תחילת ההפוגה השנייה, תפס גדוד "העמק" את שילתא ומשלט בחלקו המזרחי של רכס קוריקור כדי לאיים על אגפו של מערך הלגיון בלטרון. עם בוקר התברר כי כוח לגיון מחזיק בחלקו המערבי, השו��ט, של הרכס. האויב תקף את הכוח במשלט משני כיוונים בסיוע שריוניות וזה נאלץ לסגת. בנסיגה הקשה בשטח פתוח הנתון לאש ��ולבת נפלו רבים מהלוחמים. בקרב זה נפל דן ביום י"א בתמוז תש"ח (18.7.1948) והוא נער בן 17.

ביום י"א באדר תש"י (28.2.1950) הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר-הרצל בירושלים.

(דף זה הוא חלק ממפעל ההנצחה ��ממלכתי 'יזכור', שנערך ע'י משרד הביטחון)

Events:
Event Type:
Burial
Description:
28 FEB 1950
Date:
28th of February, 1950
Event place:
Mount Herzl, Jerusalem, Israel
Event Type:
Birth
Description:
25 APR 1931
Date:
25th of April, 1931
Event place:
ישראל
Event Type:
Death
Description:
18 JUL 1948
Date:
18th of July, 1948
Event place:
מלחמת השחרור
Age:
17
0 Attachments:
our Open Databases
Jewish Genealogy
Family Names
Jewish Communities
Visual Documentation
Jewish Music Center
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of הוכברג, דן
25th of April, 1931
died
on
18th of July, 1948
25th of April, 1931
ישראל
מלחמת השחרור

טוראי הוכברג דן

בן חנה ונתנאל, נולד ביום ח' באייר תרצ"א (25.4.1931) במקווה ישראל. אביו, יליד הארץ אף הוא, התחנך במקווה ישראל, ולאחר השתלמות בחוץ-לארץ חזר לבית-הספר כמורה ואגרונום מומחה לגידול גפנים. אמו שימשה כמורה בבית-ספר עממי. דן למד בבית- החינוך לילדי עובדים בחולון, ולאחר שסיים שם את חוק לימודיו עבר לגימנסיה "הרצליה" בתל-��ביב. אחד ממוריו העיד עליו שהיה מלבב בפשטותו ובתום-לבו, בעל שכל ישר והיגיון נוקב ומעמיק, מתמיד בלימודיו ואינו מ��בד טיפה מהם. מתאווה לדעת. לא הסתגר בעולם ההלכה, חיבב את הספורט והיה בנבחרת הכדור-יד של כיתתו. שש לכל יום של חג"ם (חינוך גופני מורחב, מעין הכשרה קדם-צבאית). דן הצטיין בלימודי הטבע, ויחד עם זה היה בעל כשרון ספרותי. הוא שאף להגשמ�� חלוצית, שנא את המלחמה והאמין בעולם טוב יותר בעתיד, עולם סוציאליסטי. בהיותו בן 12 הצטרף לגדנ"ע, ואחר-כך הועבר לחי"ש. בחורף תש"ח, בהיותו תלמיד הכיתה האחרונה של הגימנסיה, עבד בלילות בשירות הקשר של ה"הגנה". לפני חג הפסח תש"ח סיים ��ת חוק לימודיו בהצטיינות ויצא עם קבוצת נוער מקוואי להכשרה בקבוצת גבע שבעמק יזרעאל. במאי יצאה כל הקבוצה לאימונים בגליל המערבי וצורפה לאחד מגדודי הפלמ"ח.

דן השתתף בקרב מלכיה ובמבצע "דני" לכיבוש רמלה ולוד. לקראת ��הפוגה הראשונה הורדה חטיבת "יפתח" לאזור המרכז ונטלה חלק בלחימה באזור לטרון. עם חידוש הלחימה בתום ההפוגה הראשונ�� השתתפה החטיבה במבצע "דני" ובליל 17-18 ביולי 1948, לקראת תחילת ההפוגה השנייה, תפס גדוד "העמק" את שילתא ומשלט בחלקו המזרחי של רכס קוריקור כדי לאיים על אגפו של מערך הלגיון בלטרון. עם בוקר התברר כי כוח לגיון מחזיק בחלקו המערבי, השו��ט, של הרכס. האויב תקף את הכוח במשלט משני כיוונים בסיוע שריוניות וזה נאלץ לסגת. בנסיגה הקשה בשטח פתוח הנתון לאש ��ולבת נפלו רבים מהלוחמים. בקרב זה נפל דן ביום י"א בתמוז תש"ח (18.7.1948) והוא נער בן 17.

ביום י"א באדר תש"י (28.2.1950) הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר-הרצל בירושלים.

(דף זה הוא חלק ממפעל ההנצחה ��ממלכתי 'יזכור', שנערך ע'י משרד הביטחון)

28 FEB 1950
Mount Herzl, Jerusalem, Israel
25 APR 1931
ישראל
18 JUL 1948
מלחמת השחרור
רוז'נסקי, חנה
הוכברג, Netanel נתנאל
הוכברג, דן
הוכברג, צבי הכהן
נימן ניימן Neiman, חיה Haya
הוכברג, נתן
הוכברג, דן
הוכברג, צבי הכהן
נימן ניימן Neiman, חיה Haya
הוכברג, נתן
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
הוכברג, Netanel נתנאל
רוז'נסקי, חנה