Search
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ספיר Sapir, בן ציון Ben Zion

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10404
Print
Share
בן ציון Ben Zion
ספיר Sapir
was born
on
1869
,
died
on
29th of January, 1951
,
Father of
מאשה
ספיר Sapir
,
משה חיים (בן בן ציון, בת שבע)
ספיר sapir
,
זאב Zeev
ספיר Sapir
,
מרדכי Mordechai
ספיר Sapir
,
חיה Haya
ספיר Sapir
,
רחל Rachel
Sapir ספיר
,
ישראל Israel
ספיר Sapir
,
,
Images:
First name:
בן ציון Ben Zion
Surname:
ספיר Sapir
Gender:
Male
Date of birth:
1869
Place of birth:
פרוֹסְקוּרוֹב, רוסיה הצארית (כיום אוקראינה)
Date of death:
29th of January, 1951
Events:
Event Type:
Immigration
Description:
1909
Date:
1909
Event place:
חיפה, ארץ ישראל (כיום ישראל)
Age:
39-40
Event Type:
Event
Description:
גרו לפני עלייתם ארצה ברוסיה, בעיר מיחלפול על גדות נהר הבוג באזור שכונה אז " תחום המושב " העיר הגדולה הסמוכה היתה פרוסקורוב אשר נקראית היום חמלנצקי .כיום אזור זה נמצא במדינת אוקראינה. כאשר חשב אביו בן-ציון לעלות ארצה, העלה בפני אוסישקין שהיה מנהל המשרד הציוני באודסה את התלבטויותיו, המליץ אוסישקין בחום לבן-ציון לנסוע לארגנטינה ולהימנע מלהגיע עם משפחה וילדים קטנים לארץ ישראל. לאחר התלבטויות החליט בן ציון בכל זאת לעלות ארצה ובשנת 1909 עלה ארצה והתיישב בחיפה עם כל ילדיו:מאשה ,מרדכי ,רחל ,משה ,זאב ,ישראל וחיה. בן ציון רצה לעבוד בחקלאות. מושבות היהודיות, שהיו בעיקר מושבות הברון, ניסו לפתות את העולים לעבוד אצלן, בן ציון ובנו משה נסעו ליפו על מנת להיפגש עם רופין וזה הפנה אותם לחולדה שם היתה חווה חקלאית. המשפחה התיישבה בחולדה והחלה בנטיעת עצים. בתקופה ההיא, ספר ישראל, היה בן ציון לוקח יונים והולך ברגל לעקרון כדי ששוחט ישחוט אותן לקראת שבת. כאשר החשיך, ספר ישראל, היה זה מחזיק נר על מנת להעיר לשוחט קרוב קרוב לזקנו של הרב אוסטרובסקי עד שכמעט שרף לו את זקנו. בשנת 1915 יהודים שקנו את אדמות כפר אוריה לא יכלו להגיע ארצה ונשארו "תקועים" ברוסיה בגלל מלחמת העולם הראשונה. רופין הזעיק את בן-ציון, והורה לו באופן מיידי לנסוע לכפר אוריה על מנת להחזיק את האדמות. בן ציון התנה את הסכמתו בכך שיעסוק רק בעבודת אדמה ולא יעסוק בכספים. במשפחה היו כנראה כמה חיות משק כגון: פרות חמורים כבשים ועיזים. ובוקר אחד קמה המשפחה וראתה שכל החיות נעלמו. שלחו בני המשפחה את השומר לרמלה –העיר הגדולה הקרובה וחזרו עם שלושה אנשי משטרה "ז'נדרמרים" טורקיים, אשר באו למקום, עלו להר הקרוב וירדו עם שני עיבידים( ערבים שחורי עור שהיו כנראה עבדים ), לאחר ענויים לא קלים הסגירו השנים היכן חיות המשק וכולן חזרו למשק. בשנת 1920 בן-ציון עזב את כפר אוריה והתיישב ביפו –התעסק במלון והשקיע הרבה כסף באונית "החלוץ". אחרי שהספיקה לנסוע מספר פעמים בודדות בין נמלי בירות ואלכסנדריה טבעה בים ובן-ציון איבד הרבה מממונו. ובמקביל והתיישב בתל-אביב ברחוב יונה. ישראל עבר גם הוא לתל-אביב והחל ללמוד בתיכון למסחר גאולה. בן ציון קנה לא מעט אדמות בבני ברק והתישב שם עם שתי בנותיו מאשה ורחל. התאלמן בשנות ה 40 מאשתו בת שבע והתחתן עם אשתו השנייה .הם התיישבו בירושלים ברחוב יונה 8 . לפני פטירתו הוריש את ביתו לחברת גמילות חסידים
Event sub type:
Misc
Event Type:
Birth
Description:
1869
Date:
1869
Event place:
פרוֹסְקוּרוֹב, רוסיה הצארית (כיום אוקראינה)
Event Type:
Burial
Description:
חלקה ב' שורה י' קבר 37
Event place:
בית עלמין שייח באדר, גבעת רם ירושלים, ישראל
Event Type:
Death
Description:
29 JAN 1951
Date:
29th of January, 1951
Age:
81-82
1 Attachments:
Missing image
our Open Databases
Jewish Genealogy
Family Names
Jewish Communities
Visual Documentation
Jewish Music Center
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ספיר Sapir, בן ציון Ben Zion
1869
died
on
29th of January, 1951
Father of
1869
פרוֹסְקוּרוֹב, רוסיה הצארית (כיום אוקראינה)
1909
חיפה, ארץ ישראל (כיום ישראל)
גרו לפני עלייתם ארצה ברוסיה, בעיר מיחלפול על גדות נהר הבוג באזור שכונה אז " תחום המושב " העיר הגדולה הסמוכה היתה פרוסקורוב אשר נקראית היום חמלנצקי .כיום אזור זה נמצא במדינת אוקראינה. כאשר חשב אביו בן-ציון לעלות ארצה, העלה בפני אוסישקין שהיה מנהל המשרד הציוני באודסה את התלבטויותיו, המליץ אוסישקין בחום לבן-ציון לנסוע לארגנטינה ולהימנע מלהגיע עם משפחה וילדים קטנים לארץ ישראל. לאחר התלבטויות החליט בן ציון בכל זאת לעלות ארצה ובשנת 1909 עלה ארצה והתיישב בחיפה עם כל ילדיו:מאשה ,מרדכי ,רחל ,משה ,זאב ,ישראל וחיה. בן ציון רצה לעבוד בחקלאות. מושבות היהודיות, שהיו בעיקר מושבות הברון, ניסו לפתות את העולים לעבוד אצלן, בן ציון ובנו משה נסעו ליפו על מנת להיפגש עם רופין וזה הפנה אותם לחולדה שם היתה חווה חקלאית. המשפחה התיישבה בחולדה והחלה בנטיעת עצים. בתקופה ההיא, ספר ישראל, היה בן ציון לוקח יונים והולך ברגל לעקרון כדי ששוחט ישחוט אותן לקראת שבת. כאשר החשיך, ספר ישראל, היה זה מחזיק נר על מנת להעיר לשוחט קרוב קרוב לזקנו של הרב אוסטרובסקי עד שכמעט שרף לו את זקנו. בשנת 1915 יהודים שקנו את אדמות כפר אוריה לא יכלו להגיע ארצה ונשארו "תקועים" ברוסיה בגלל מלחמת העולם הראשונה. רופין הזעיק את בן-ציון, והורה לו באופן מיידי לנסוע לכפר אוריה על מנת להחזיק את האדמות. בן ציון התנה את הסכמתו בכך שיעסוק רק בעבודת אדמה ולא יעסוק בכספים. במשפחה היו כנראה כמה חיות משק כגון: פרות חמורים כבשים ועיזים. ובוקר אחד קמה המשפחה וראתה שכל החיות נעלמו. שלחו בני המשפחה את השומר לרמלה –העיר הגדולה הקרובה וחזרו עם שלושה אנשי משטרה "ז'נדרמרים" טורקיים, אשר באו למקום, עלו להר הקרוב וירדו עם שני עיבידים( ערבים שחורי עור שהיו כנראה עבדים ), לאחר ענויים לא קלים הסגירו השנים היכן חיות המשק וכולן חזרו למשק. בשנת 1920 בן-ציון עזב את כפר אוריה והתיישב ביפו –התעסק במלון והשקיע הרבה כסף באונית "החלוץ". אחרי שהספיקה לנסוע מספר פעמים בודדות בין נמלי בירות ואלכסנדריה טבעה בים ובן-ציון איבד הרבה מממונו. ובמקביל והתיישב בתל-אביב ברחוב יונה. ישראל עבר גם הוא לתל-אביב והחל ללמוד בתיכון למסחר גאולה. בן ציון קנה לא מעט אדמות בבני ברק והתישב שם עם שתי בנותיו מאשה ורחל. התאלמן בשנות ה 40 מאשתו בת שבע והתחתן עם אשתו השנייה .הם התיישבו בירושלים ברחוב יונה 8 . לפני פטירתו הוריש את ביתו לחברת גמילות חסידים
1869
פרוֹסְקוּרוֹב, רוסיה הצארית (כיום אוקראינה)
חלקה ב' שורה י' קבר 37
בית עלמין שייח באדר, גבעת רם ירושלים, ישראל
29 JAN 1951
ספיר Sapir, בן ציון Ben Zion
Sapir, בת-שבע Bat-Sheva
ספיר Sapir, מאשה
ספיר sapir, משה חיים (בן בן ציון, בת שבע)
ספיר Sapir, זאב Zeev
ספיר Sapir, מרדכי Mordechai
ספיר Sapir, חיה Haya
Sapir ספיר, רחל Rachel
ספיר Sapir, ישראל Israel
This information is based on family tree no. 10404 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Missing image
ספיר Sapir, ישראל Israel
Sapir ספיר, רחל Rachel
ספיר Sapir, חיה Haya
ספיר Sapir, מרדכי Mordechai
ספיר Sapir, זאב Zeev
ספיר sapir, משה חיים (בן בן ציון, בת שבע)
ספיר Sapir, מאשה