Search
Print
Share
Your Selected Item:
Would you like to help us improving the content? Send us your suggestions

The Jewish Community of Doroshivtsi

דורושיבץ

Doroshivtsi

באוקראינית: Дорошівці / Doroshivtsi ; ברומנית: Doroșăuți; בגרמנית: Doroschoutz      

כפר במחוז צ'רניבץ (צ'רנוביץ) בחבל בוקובינה, אוקראינה. עד 1918 האזור היה חלק מאוסטריה-הונגריה. בין שתי מלחמות העולם נכלל הכפר בגבולות רומניה.

 רוב  היהודים עסקו במסחר, בעקר סחר חליפין עם , תושבי המקום שברובם הגדול היו האכרים האוקראינים. בין יהודים לאוקראינים שררו יחסים תקינים. 20 יהודים התפרנסו מטחנות מים, ויהודי אחד היה בעל בית חרושת לכוהל.

לא היו מוסדות קהילתיים במקום. יהודי דורושאוץ היו מסופחים לקהילה היהודית של זאסטאוונה (Zavstavna) אשר סיפקה להם את  השירותים הדתיים-קהילתיים.  יהודי דורושאוץ נהגו להתפלל בבית הכנסת בכפר ואסילאו (Vasilau)השוכן במרחק ארבעה ק"מ.

העליה לשלטון של ממשלת גוגה-קוזה בדצמבר 1937 הובילה לחקיקה ויישום של מדיניות אנטישמית רשמית ברומניה. המדיניות החדשה השפיעה לרעה על יחסי היהודים עם שכניהם האוקראינים.

במפקד האוכלוסין של שנת 1930 נרשמו בכפר 58 יהודים אשר היוו 2,7% מכלל האוכלוסיה.

 

תקופת השואה

בעקבות הסכם ריבנטרופ-מולוטוב מאוגוסט 1939 בין גרמניה הנאצית לברה"מ, אזור צפון בוקובינה שכלל גם את הכפר דורושאוץ סופח לברה"מ ב-28 ביוני 1940. לאחר הסיפוח החל השלטון הסוביטי בכפר.

ביוני 1941 רומניה הצטרפה למלחמה נגד ברית המועצות. לאחר חזרת השלטון הרומני, ויהודי הכפר ביחד עם  יהודי הכפר וואסילאו הסמוך גורשו לכפר אוקנה (ידוע גם בשם אוקנה של בוקובינה - Ocna Bucovinei) על יד נהר הדניסטר, שם נספו כמעט כולם. המעטים ששרדו גורשו  לטרנסניסטריה. 

Place Type:
Village
ID Number:
20676465
Written by researchers of ANU Museum of the Jewish People
Nearby places:

Related items:

Ukraine

Україна / Ukrayina

A country in eastern Europe, until 1991 part of the Soviet Union.

21st Century

Estimated Jewish population in 2018: 50,000 out of 42,000,000 (0.1%). Main Jewish organizations:

Єврейська Конфедерація України - Jewish Confederation of Ukraine
Phone: 044 584 49 53
Email: jcu.org.ua@gmail.com
Website: http://jcu.org.ua/en

Ваад (Ассоциация еврейских организаций и общин) Украины (VAAD – Asssociation of Jewish Organizations & Communities of Ukraine)
Voloska St, 8/5
Kyiv, Kyivs’ka
Ukraine 04070
Phone/Fax: 38 (044) 248-36-70, 38 (044) 425-97-57/-58/-59/-60
Email: vaadua.office@gmail.com
Website: http://www.vaadua.org/

וסילאו

Василів / Vasyliv

ברומנית: Vasilau; בגרמנית: Wassileu

כפר במחוז צ'רניבץ (צ'רנוביץ) בחבל בוקובינה, אוקראינה. עד שנת 1918 האזור היה חלק מאוסטריה-הונגריה. בין שתי מלחמות העולם הכפר נכלל בגבולות רומניה.

בשנת 1807 משפחה של חקלאים יהודים קיבלה רשות  לגור בכפר. ההתיישבות היהודית במקום קיבלה תנופה במחצית השנייה של המאה ה-19. בשנת 1880 התגוררו בכפר 249 יהודים אשר היו 18.9% מכלל התושבים. הישוב היהודי נפגע קשות בימי מלחמת העולם הראשונה.

רוב היהודים היו בעלי חנויות או מסבאות והתפרנסו בקושי. היו ביניהם גם בעלי טחנות קטנות ועורך דין אחד. במקום לא התקיימה קהילה יהודית עצמאית ויהודי וסילאו קיבלו את השירותים הדתיים-קהילתיים מקהילת יהודי זאסטאוונה (Zastavna) במרחק שמונה ק"מ. במקום פעלו בית כנסת מלבנים, אליו באו להתפלל גם יהודים מדורוסאוץ וכפרים נוספים בסביבה, "חדר" מסורתי ומקווה טהרה. בוסילאו לא היה בית קברות יהודי את הנפטרים קברו בבית העלמין של זאסטאוונה.

בין שתי מלחמות העולם פעלו בכפר סניף של תנועת הנוער הציוני "בני עקיבא" וחוות הכשרה של "הפועל המזרחי".  

במפקד האוכלוסין של שנת 1930 נרשמו בכפר 231 יהודים אשר היוו 4.4% מכלל התושבים.

 

תקופת השואה

העליה לשלטון של ממשלת גוגה-קוזה בדצמבר 1937 הובילה לחקיקה ויישום של מדיניות אנטישמית רשמית ברומניה.

בעקבות הסכם ריבנטרופ-מולוטוב מאוגוסט  1939 בין גרמניה הנאצית לברה"מ, אזור צפון בוקובינה שכלל גם את העיירה סופח לברה"מ ב-28 ביוני 1940. הכפר עבר לשליטת השלטונות הסובייטים.  

ביוני 1941 רומניה הצטרפה אל המלחמה נגד ברית המועצות. כפר ופרצו פרעות נגד היהודים. יהודי ואסילאו יחד עם יהודי הכפרים הסמוכים רוכזו באוקנה-בוקוביניי (Ocna Bucovinei) במרחק 20 ק"מ מהכפר, שם עמד מעבר הגבול הישן עם ברה"מ. הנשים וחלק מן הגברים הועברו לצד השני של נהר הדניסטר ונמסרו לידי הגרמנים. הנשארים, כבולים שניים- שניים יחד, נדחפו לדניסטר תוך כדי יריות. רובם טבעו ורק אחדים  שהצליחו להאחז בגדת הנהר, ניצלו בידי איכרים שהסתירו אותם. ניצולים אלה נמלטו לזאסטאוונה מפני הז'אנדארמים שעקבו אחריהם, ומשם גורשו אל גטאות ומחנות הריכוז בטרנסניסטריה.

ארבעה מהשורדים הבודדים שחזרו לכפר אחרי המלחמה, נרצחו על ידי כנופיות של לאומנים אוקראינים בהנהגתו של סטפאן באנדרה.

our Open Databases
Jewish Genealogy
Family Names
Jewish Communities
Visual Documentation
Jewish Music Center
Place
אA
אA
אA
Would you like to help us improving the content? Send us your suggestions
The Jewish Community of Doroshivtsi

דורושיבץ

Doroshivtsi

באוקראינית: Дорошівці / Doroshivtsi ; ברומנית: Doroșăuți; בגרמנית: Doroschoutz      

כפר במחוז צ'רניבץ (צ'רנוביץ) בחבל בוקובינה, אוקראינה. עד 1918 האזור היה חלק מאוסטריה-הונגריה. בין שתי מלחמות העולם נכלל הכפר בגבולות רומניה.

 רוב  היהודים עסקו במסחר, בעקר סחר חליפין עם , תושבי המקום שברובם הגדול היו האכרים האוקראינים. בין יהודים לאוקראינים שררו יחסים תקינים. 20 יהודים התפרנסו מטחנות מים, ויהודי אחד היה בעל בית חרושת לכוהל.

לא היו מוסדות קהילתיים במקום. יהודי דורושאוץ היו מסופחים לקהילה היהודית של זאסטאוונה (Zavstavna) אשר סיפקה להם את  השירותים הדתיים-קהילתיים.  יהודי דורושאוץ נהגו להתפלל בבית הכנסת בכפר ואסילאו (Vasilau)השוכן במרחק ארבעה ק"מ.

העליה לשלטון של ממשלת גוגה-קוזה בדצמבר 1937 הובילה לחקיקה ויישום של מדיניות אנטישמית רשמית ברומניה. המדיניות החדשה השפיעה לרעה על יחסי היהודים עם שכניהם האוקראינים.

במפקד האוכלוסין של שנת 1930 נרשמו בכפר 58 יהודים אשר היוו 2,7% מכלל האוכלוסיה.

 

תקופת השואה

בעקבות הסכם ריבנטרופ-מולוטוב מאוגוסט 1939 בין גרמניה הנאצית לברה"מ, אזור צפון בוקובינה שכלל גם את הכפר דורושאוץ סופח לברה"מ ב-28 ביוני 1940. לאחר הסיפוח החל השלטון הסוביטי בכפר.

ביוני 1941 רומניה הצטרפה למלחמה נגד ברית המועצות. לאחר חזרת השלטון הרומני, ויהודי הכפר ביחד עם  יהודי הכפר וואסילאו הסמוך גורשו לכפר אוקנה (ידוע גם בשם אוקנה של בוקובינה - Ocna Bucovinei) על יד נהר הדניסטר, שם נספו כמעט כולם. המעטים ששרדו גורשו  לטרנסניסטריה. 

Written by researchers of ANU Museum of the Jewish People

Vasyliv
Ukraine

וסילאו

Василів / Vasyliv

ברומנית: Vasilau; בגרמנית: Wassileu

כפר במחוז צ'רניבץ (צ'רנוביץ) בחבל בוקובינה, אוקראינה. עד שנת 1918 האזור היה חלק מאוסטריה-הונגריה. בין שתי מלחמות העולם הכפר נכלל בגבולות רומניה.

בשנת 1807 משפחה של חקלאים יהודים קיבלה רשות  לגור בכפר. ההתיישבות היהודית במקום קיבלה תנופה במחצית השנייה של המאה ה-19. בשנת 1880 התגוררו בכפר 249 יהודים אשר היו 18.9% מכלל התושבים. הישוב היהודי נפגע קשות בימי מלחמת העולם הראשונה.

רוב היהודים היו בעלי חנויות או מסבאות והתפרנסו בקושי. היו ביניהם גם בעלי טחנות קטנות ועורך דין אחד. במקום לא התקיימה קהילה יהודית עצמאית ויהודי וסילאו קיבלו את השירותים הדתיים-קהילתיים מקהילת יהודי זאסטאוונה (Zastavna) במרחק שמונה ק"מ. במקום פעלו בית כנסת מלבנים, אליו באו להתפלל גם יהודים מדורוסאוץ וכפרים נוספים בסביבה, "חדר" מסורתי ומקווה טהרה. בוסילאו לא היה בית קברות יהודי את הנפטרים קברו בבית העלמין של זאסטאוונה.

בין שתי מלחמות העולם פעלו בכפר סניף של תנועת הנוער הציוני "בני עקיבא" וחוות הכשרה של "הפועל המזרחי".  

במפקד האוכלוסין של שנת 1930 נרשמו בכפר 231 יהודים אשר היוו 4.4% מכלל התושבים.

 

תקופת השואה

העליה לשלטון של ממשלת גוגה-קוזה בדצמבר 1937 הובילה לחקיקה ויישום של מדיניות אנטישמית רשמית ברומניה.

בעקבות הסכם ריבנטרופ-מולוטוב מאוגוסט  1939 בין גרמניה הנאצית לברה"מ, אזור צפון בוקובינה שכלל גם את העיירה סופח לברה"מ ב-28 ביוני 1940. הכפר עבר לשליטת השלטונות הסובייטים.  

ביוני 1941 רומניה הצטרפה אל המלחמה נגד ברית המועצות. כפר ופרצו פרעות נגד היהודים. יהודי ואסילאו יחד עם יהודי הכפרים הסמוכים רוכזו באוקנה-בוקוביניי (Ocna Bucovinei) במרחק 20 ק"מ מהכפר, שם עמד מעבר הגבול הישן עם ברה"מ. הנשים וחלק מן הגברים הועברו לצד השני של נהר הדניסטר ונמסרו לידי הגרמנים. הנשארים, כבולים שניים- שניים יחד, נדחפו לדניסטר תוך כדי יריות. רובם טבעו ורק אחדים  שהצליחו להאחז בגדת הנהר, ניצלו בידי איכרים שהסתירו אותם. ניצולים אלה נמלטו לזאסטאוונה מפני הז'אנדארמים שעקבו אחריהם, ומשם גורשו אל גטאות ומחנות הריכוז בטרנסניסטריה.

ארבעה מהשורדים הבודדים שחזרו לכפר אחרי המלחמה, נרצחו על ידי כנופיות של לאומנים אוקראינים בהנהגתו של סטפאן באנדרה.

Ukraine

Україна / Ukrayina

A country in eastern Europe, until 1991 part of the Soviet Union.

21st Century

Estimated Jewish population in 2018: 50,000 out of 42,000,000 (0.1%). Main Jewish organizations:

Єврейська Конфедерація України - Jewish Confederation of Ukraine
Phone: 044 584 49 53
Email: jcu.org.ua@gmail.com
Website: http://jcu.org.ua/en

Ваад (Ассоциация еврейских организаций и общин) Украины (VAAD – Asssociation of Jewish Organizations & Communities of Ukraine)
Voloska St, 8/5
Kyiv, Kyivs’ka
Ukraine 04070
Phone/Fax: 38 (044) 248-36-70, 38 (044) 425-97-57/-58/-59/-60
Email: vaadua.office@gmail.com
Website: http://www.vaadua.org/