חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
אישיות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

איקור, רוג'ר

Ikor, Roger (1912–1986), writer, winner of the Prix Goncourt in 1955, born in Paris, France, to parents of Lithuanian origin. He studied and and later became professor of literature at the Lycee Condorcet and the Lycée Pasteur in Neuilly, outside Paris. In June 1940, he was taken prisoner of war by the Germans, and was sent to Pomerania. His best known work was "Le Fils d'Avrom" ("The son of Avrom"), which describes the lives of Jewish immigrants to France during the early part of the 20th century. It tells the story of a Jewish family which settled in Paris, and was bound by blood to a non-Jewish French family. Spanning three generations, the story describes the relationship that the family with their new home. Ikor clearly favours Jewish assimilation into the surrounding culture. For this work he was awarded the Prix Goncourt. His stories usually epic tell the workers' uprising of June 1848 (1936), and the history of Saint-Just (1937). He returned to the question of assimilation in his 1968 essay “Peut-on etre juif aujourd'hui?” ("Can one be a Jew today?"), which discusses the question in the light of the establishment of the State of Israel and the reawakening of Jewish consciousness amongst Jewish intellectuals. In this esay he makes certain concessions to the “outdated folklore” of Judaism. A moderate socialist and a liberal writer, his views were closer to the 19th century than the 20th century.

After the death of his son, who committed suicide after joining the Zen macrobiotic cult, he led, until his death, a struggle against the cult phenomenon, and the Center Against Mind Control (CSCM).
תאריך לידה:
1912
תאריך פטירה:
1986
מקום לידה:
פריס
מקום פטירה:
צרפת
סוג אישיות:
Writer
מספר פריט:
264538
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
אישיות
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
איקור, רוג'ר
Ikor, Roger (1912–1986), writer, winner of the Prix Goncourt in 1955, born in Paris, France, to parents of Lithuanian origin. He studied and and later became professor of literature at the Lycee Condorcet and the Lycée Pasteur in Neuilly, outside Paris. In June 1940, he was taken prisoner of war by the Germans, and was sent to Pomerania. His best known work was "Le Fils d'Avrom" ("The son of Avrom"), which describes the lives of Jewish immigrants to France during the early part of the 20th century. It tells the story of a Jewish family which settled in Paris, and was bound by blood to a non-Jewish French family. Spanning three generations, the story describes the relationship that the family with their new home. Ikor clearly favours Jewish assimilation into the surrounding culture. For this work he was awarded the Prix Goncourt. His stories usually epic tell the workers' uprising of June 1848 (1936), and the history of Saint-Just (1937). He returned to the question of assimilation in his 1968 essay “Peut-on etre juif aujourd'hui?” ("Can one be a Jew today?"), which discusses the question in the light of the establishment of the State of Israel and the reawakening of Jewish consciousness amongst Jewish intellectuals. In this esay he makes certain concessions to the “outdated folklore” of Judaism. A moderate socialist and a liberal writer, his views were closer to the 19th century than the 20th century.

After the death of his son, who committed suicide after joining the Zen macrobiotic cult, he led, until his death, a struggle against the cult phenomenon, and the Center Against Mind Control (CSCM).
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי