חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
מוסיקה
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

אחת הבטיחי לי, מתוך: מן הזיכרון, מחזור שירים לקול ולפסנתר

הקלטה מקורית מדיסק צלילי זכרון. פורסם על ידי בית התפוצות בשנת 1995.

שיר זה נכתב על ידי ארנסט מינצינגר שהשתתף במרד ורשה של 29 ביולי 1944, ונורה למות ב-19445. היצירה לפסנתר וקול מאת נורברט גלנצברג בוצע לראשונה בארץ בבית התפוצות במוצאי יום השואה תשנ"ד.

מספר פריט:
263529
תאריך הקלטה:
1995
שפות:
גרמנית
סוג יצירה:
יצירה - ביצוע מלא
משך:
00:04:36
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מוסיקה
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
אחת הבטיחי לי, מתוך: מן הזיכרון, מחזור שירים לקול ולפסנתר

הקלטה מקורית מדיסק צלילי זכרון. פורסם על ידי בית התפוצות בשנת 1995.

שיר זה נכתב על ידי ארנסט מינצינגר שהשתתף במרד ורשה של 29 ביולי 1944, ונורה למות ב-19445. היצירה לפסנתר וקול מאת נורברט גלנצברג בוצע לראשונה בארץ בבית התפוצות במוצאי יום השואה תשנ"ד.

חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי