חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
אישיות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

אבן עזרא, משה

תאריך לידה:
1055
תאריך פטירה:
1135
מקום לידה:
גראנאדה
סוג אישיות:
Poet
מספר פריט:
257363
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
אישיות
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
אבן עזרא, משה
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי