חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
אישיות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

דה הירש, מוריץ

Financier and philanthropist

He came from a distinguished family of Bavarian landowners and bankers and was born in Frankfurt on Main. He received a traditional Jewish schooling and upbringing in Brussels where he joined the Bischoffsheim and Goldschmidt banking institution, marrying the daughter of the head of the firm. Hirsch established a Belgian bank and was successful in various business enterprises, notably the construction of railroads, and especially the famous Oriental Railway. Moving to Paris, he bought as his home the former palace of the Empress Eugenie. His hobby was horse racing and he was intimate with the crowned heads of Europe. Becoming involved in Jewish philanthropy, Hirsch founded the Jewish Colonization Association to resettle the persecuted Jews of Russia and turn them into farmers. He acquired large tracts of land in Latin America, especially Argentina, on which tens of thousands of Russian Jews were settled. He also established the Baron de Hirsch Fund for settling Jewish immigrants to North America on the land.
תאריך לידה:
1831
תאריך פטירה:
1896
מקום לידה:
פרנקפורט אם מיין
סוג אישיות:
אצולה
,
בנקאים
,
נדבנים
מספר פריט:
249027
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
אישיות
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
דה הירש, מוריץ
Financier and philanthropist

He came from a distinguished family of Bavarian landowners and bankers and was born in Frankfurt on Main. He received a traditional Jewish schooling and upbringing in Brussels where he joined the Bischoffsheim and Goldschmidt banking institution, marrying the daughter of the head of the firm. Hirsch established a Belgian bank and was successful in various business enterprises, notably the construction of railroads, and especially the famous Oriental Railway. Moving to Paris, he bought as his home the former palace of the Empress Eugenie. His hobby was horse racing and he was intimate with the crowned heads of Europe. Becoming involved in Jewish philanthropy, Hirsch founded the Jewish Colonization Association to resettle the persecuted Jews of Russia and turn them into farmers. He acquired large tracts of land in Latin America, especially Argentina, on which tens of thousands of Russian Jews were settled. He also established the Baron de Hirsch Fund for settling Jewish immigrants to North America on the land.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי