חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
1 \ 4
נמחקו
נוספו
מקום
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

קהילת יהודי טוקאי

טוקאי TOKAJ

עיירה במחוז זמפלן (ZEMPLEN), צפון מזרח הונגריה.


יהודים באו למקום מפולין במחצית הראשונה של המאה ה-18. עד 1800 עסקו בייצור יין. משנאסרה על היהודים חכירת כרמים באזור, מצאו רובם את פרנסתם במסחר ובמלאכה.

ב-1879 הקים יהודי בית חרושת לגפרורים במקום, יהודים אחרים פתחו בנקים שמימנו הקמת עוד מפעלי תעשייה.

בין מוסדות קהילה היו חברה קדישא ומוסדות צדקה וגמילות חסדים. כמו כן פעל במקום בית ספר. הקהילה השתייכה לזרם האורתודוקסי. ב-1889 נבנה "בית הכנסת החדש".

בין שתי מלחמות העולם הייתה במקום פעילות ציונית ערה, שהתבטאה במגביות לבניית ארץ ישראל. ב-1931 התארגנו במקום תנועות נוער ציוניות כגון "בריסיה" ו"התאחדות הנוער בהונגריה".

בשנת 1930 ישבו בטוקאי 959 יהודים.


תקופת השואה

מצבם של יהודי הונגריה הפרו-גרמנית הורע עוד לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה (1 בספטמבר 1939). עם החלת "החוקים היהודיים" (1938 ואילך), שהיפלו את היהודים לרעה בתחומי הכלכלה והתרבות, נפגעה פרנסתם של יהודי טוקאי. כדי להמשיך ולהפעיל את עסקיהם נאלצו היהודים לרשום אותם על שמות ידידים נוצרים.

אחרי פרוץ המלחמה גוייסו גברים יהודים בני ארבעים ומעלה לעבודות כפייה. טוקאי שימשה מרכז התייצבות למגוייסים.

במארס 1944 נכנס הצבא הגרמני להונגריה. נסגרו חנויות ובתי מלאכה בבעלות יהודים. רבים מעשירי הקהילה הובלו למחנה ההסגר בכפר קישטארצ'ה (KISTARCSA). בנייני בית הכנסת, בית המדרש, ה"חדר" ודירות פקידי הקהילה הוכרזו כגיטו ורוכזו בהם כל יהודי המקום. שלא כבגיטאות אחרים, הותר לאוכלוסייה הנוצרית בטוקאי להעביר מזון ליהודים בגיטו.

בתחילת מאי 1944 גורשו יהודי טוקאי לבודרוגקרסטור (BODROGKERESZTUR), ומשם הועברו לגיטו המחוזי בשאטוראליה- אויהיי (SATORALJAUJHELY). אחדים מן הכלואים הצליחו להימלט מהגיטו והגיעו לבודאפשט. במחצית השנייה של מאי 1944 שולחו יהודי העיירה בארבעה משלוחים למחנה ההשמדה אושוויץ.


אחרי המלחמה, חזרו לטוקאי 112 יהודים שניצלו. אמנם חיי הקהילה נתחדשו, אך מספר היהודים הלך ופחת. ב-1960 נותרו במקום שלושה יהודים בלבד.
סוג מקום:
עיירה
מספר פריט:
247966
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:

פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מקום
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
קהילת יהודי טוקאי
טוקאי TOKAJ

עיירה במחוז זמפלן (ZEMPLEN), צפון מזרח הונגריה.


יהודים באו למקום מפולין במחצית הראשונה של המאה ה-18. עד 1800 עסקו בייצור יין. משנאסרה על היהודים חכירת כרמים באזור, מצאו רובם את פרנסתם במסחר ובמלאכה.

ב-1879 הקים יהודי בית חרושת לגפרורים במקום, יהודים אחרים פתחו בנקים שמימנו הקמת עוד מפעלי תעשייה.

בין מוסדות קהילה היו חברה קדישא ומוסדות צדקה וגמילות חסדים. כמו כן פעל במקום בית ספר. הקהילה השתייכה לזרם האורתודוקסי. ב-1889 נבנה "בית הכנסת החדש".

בין שתי מלחמות העולם הייתה במקום פעילות ציונית ערה, שהתבטאה במגביות לבניית ארץ ישראל. ב-1931 התארגנו במקום תנועות נוער ציוניות כגון "בריסיה" ו"התאחדות הנוער בהונגריה".

בשנת 1930 ישבו בטוקאי 959 יהודים.


תקופת השואה

מצבם של יהודי הונגריה הפרו-גרמנית הורע עוד לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה (1 בספטמבר 1939). עם החלת "החוקים היהודיים" (1938 ואילך), שהיפלו את היהודים לרעה בתחומי הכלכלה והתרבות, נפגעה פרנסתם של יהודי טוקאי. כדי להמשיך ולהפעיל את עסקיהם נאלצו היהודים לרשום אותם על שמות ידידים נוצרים.

אחרי פרוץ המלחמה גוייסו גברים יהודים בני ארבעים ומעלה לעבודות כפייה. טוקאי שימשה מרכז התייצבות למגוייסים.

במארס 1944 נכנס הצבא הגרמני להונגריה. נסגרו חנויות ובתי מלאכה בבעלות יהודים. רבים מעשירי הקהילה הובלו למחנה ההסגר בכפר קישטארצ'ה (KISTARCSA). בנייני בית הכנסת, בית המדרש, ה"חדר" ודירות פקידי הקהילה הוכרזו כגיטו ורוכזו בהם כל יהודי המקום. שלא כבגיטאות אחרים, הותר לאוכלוסייה הנוצרית בטוקאי להעביר מזון ליהודים בגיטו.

בתחילת מאי 1944 גורשו יהודי טוקאי לבודרוגקרסטור (BODROGKERESZTUR), ומשם הועברו לגיטו המחוזי בשאטוראליה- אויהיי (SATORALJAUJHELY). אחדים מן הכלואים הצליחו להימלט מהגיטו והגיעו לבודאפשט. במחצית השנייה של מאי 1944 שולחו יהודי העיירה בארבעה משלוחים למחנה ההשמדה אושוויץ.


אחרי המלחמה, חזרו לטוקאי 112 יהודים שניצלו. אמנם חיי הקהילה נתחדשו, אך מספר היהודים הלך ופחת. ב-1960 נותרו במקום שלושה יהודים בלבד.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי