חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
שם משפחה
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

מקור השם פינקלשטיין

FINKELSTEIN

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה נגזר מעיסוק (יכול להיות קשור גם לחומרי הגלם, המוצר המוגמר או כלי עבודה הקשורים למשלח-יד זה). השם הגרמני / יידיש פינקלשטיין הוא גרסה של השם פונקלשטיין שפירושו "אבן נוצצת / מבריקה". במקור שם זה היה כינוי אישי, אשר במרוצת הזמן התקבל כשם משפחה קבוע, ככל הנראה מסוף המאה ה-17.

במקרים מסויימים פינקלשטיין הוא גרסה של פינקל, מילה שפירושה בגרמנית "פרוש קטן" (סוג של ציפור), בצירוף המילה שטיין, שפירושה "סלע" / "אבן", ואשר נפוצה מאד כסופית בשמות המשפחה היהודיים במרכז ובמזרח אירופה.

אפשר ששמות המשפחה בקבוצה זאת נגזרו מכינוי של אדם קטן מימדים ופעלתני.

פינק היה שם פרטי מאד פופולרי בקרב נשים בגרמניה החל מימי הביניים. אפשר ששם משפחה הזה נגזר משמה של אחת מקרובות המשפחה בשם פינק או פינקל (שם חיבה של פינק).

שטיין, שפירושו המילולי בגרמנית "אבן/סלע", הוא שם מלאכותי הנפוץ בשמות משפחה יהודים, בתור קידומת, כמו למשל בשם שטיינברג, או כסופית, כמו למשל בשם לוונשטיין. המקבילה ביידיש של המילה הגרמנית שטיין היא המילה שטיין (shteyn). יתר על כן, למספר גדול של כפרים ועיירות שמות שמכילים את המילה "שטיין". אישים מוכרים בעלי שם המשפחה היהודי פינקלשטיין כוללים את היינריך פינקלשטיין (1942-1865), רופא ילדים גרמני; את המנהיג הציוני והמו"ל היידיש נח פינקלשטיין; ובמאה ה-20 את הרב הקונסרבטיבי לואיס פינקלשטיין אשר חי בארה"ב.
מספר פריט:
247693
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
שם משפחה
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
מקור השם פינקלשטיין
FINKELSTEIN

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה נגזר מעיסוק (יכול להיות קשור גם לחומרי הגלם, המוצר המוגמר או כלי עבודה הקשורים למשלח-יד זה). השם הגרמני / יידיש פינקלשטיין הוא גרסה של השם פונקלשטיין שפירושו "אבן נוצצת / מבריקה". במקור שם זה היה כינוי אישי, אשר במרוצת הזמן התקבל כשם משפחה קבוע, ככל הנראה מסוף המאה ה-17.

במקרים מסויימים פינקלשטיין הוא גרסה של פינקל, מילה שפירושה בגרמנית "פרוש קטן" (סוג של ציפור), בצירוף המילה שטיין, שפירושה "סלע" / "אבן", ואשר נפוצה מאד כסופית בשמות המשפחה היהודיים במרכז ובמזרח אירופה.

אפשר ששמות המשפחה בקבוצה זאת נגזרו מכינוי של אדם קטן מימדים ופעלתני.

פינק היה שם פרטי מאד פופולרי בקרב נשים בגרמניה החל מימי הביניים. אפשר ששם משפחה הזה נגזר משמה של אחת מקרובות המשפחה בשם פינק או פינקל (שם חיבה של פינק).

שטיין, שפירושו המילולי בגרמנית "אבן/סלע", הוא שם מלאכותי הנפוץ בשמות משפחה יהודים, בתור קידומת, כמו למשל בשם שטיינברג, או כסופית, כמו למשל בשם לוונשטיין. המקבילה ביידיש של המילה הגרמנית שטיין היא המילה שטיין (shteyn). יתר על כן, למספר גדול של כפרים ועיירות שמות שמכילים את המילה "שטיין". אישים מוכרים בעלי שם המשפחה היהודי פינקלשטיין כוללים את היינריך פינקלשטיין (1942-1865), רופא ילדים גרמני; את המנהיג הציוני והמו"ל היידיש נח פינקלשטיין; ובמאה ה-20 את הרב הקונסרבטיבי לואיס פינקלשטיין אשר חי בארה"ב.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי