חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
מקום
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

קהילת יהודי שאטו טיירי

שאטו טיירי Chateau Thierry

(במקורות היהודיים כרך טיירי)

עיר ממזרח לפאריס, צפון צרפת.


יהודים ישבו בשאטו טיירי בימי-הביניים, וקיימו מסגרת של קהילה.

ב-1942 התפקדו בעיר 14 יהודים.

במקום פעל בית-ספר מקצועי של "אורט".
סוג מקום:
עיר
מספר פריט:
244598
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:

פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מקום
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
קהילת יהודי שאטו טיירי
שאטו טיירי Chateau Thierry

(במקורות היהודיים כרך טיירי)

עיר ממזרח לפאריס, צפון צרפת.


יהודים ישבו בשאטו טיירי בימי-הביניים, וקיימו מסגרת של קהילה.

ב-1942 התפקדו בעיר 14 יהודים.

במקום פעל בית-ספר מקצועי של "אורט".
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי