מאגרי המידע של אנו
מאגרי המידע של אנו
חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12668 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of מירב

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12668
Print
Share
מירב
was born
Mother of
ים
,
,
Images:
First name:
מירב
Gender:
נקבה
Child:
1
0 Attachments:
© 1996- 2022 אנו – מוזיאון העם היהודי. כל הזכויות שמורות
מאגרי המידע של אנו
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of מירב
Father of
מירב
ים
ביטון, אילן
מירב
ביטון, אילן
This information is based on family tree no. 12668 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
ים