מאגרי המידע של אנו
מאגרי המידע של אנו
חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5435 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Sterndeck, Katie?

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5435
Print
Share
Katie?
Sterndeck
was born
Mother of
Rebecca
Sternberg
,
,
Images:
First name:
Katie?
Surname:
Sterndeck
Gender:
נקבה
0 Attachments:
© 1996- 2022 אנו – מוזיאון העם היהודי. כל הזכויות שמורות
מאגרי המידע של אנו
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Sterndeck, Katie?
Father of
Sterndeck, Katie?
Sternberg, Abraham
Sternberg, Rebecca
This information is based on family tree no. 5435 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
Sternberg, Rebecca
Sterndeck, Katie?
Sternberg, Abraham