מאגרי המידע של אנו
מאגרי המידע של אנו
חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 4394 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Mohar, Dalia

People in this tree:
Show
Tree ID number:
4394
Print
Share
Dalia
Mohar
was born
Daughter of
Alin Esther
?-Mohar
and
David Yehoshua
Mohar
,
Mother of
Amit Simcha
Levin
,
Kfir Aharon
Levin
,
Yuval Moshe
Levin
,
,
Images:
First name:
Dalia
Surname:
Mohar
Gender:
נקבה
0 Attachments:
מאגרי המידע של אנו
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Mohar, Dalia
Mother of
?-Mohar, Alin Esther
Mohar, Dalia
Levin, Reuven Avraham
Levin, Amit Simcha
Levin, Kfir Aharon
Levin, Yuval Moshe
Mohar, David Yehoshua
Mohar, Dalia
Levin, Reuven Avraham
This information is based on family tree no. 4394 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Levin, Yuval Moshe
Levin, Kfir Aharon
Levin, Amit Simcha
Mohar, David Yehoshua
?-Mohar, Alin Esther