מאגרי המידע של אנו
מאגרי המידע של אנו
חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Frankenthal, Nechama Sara

People in this tree:
Show
Tree ID number:
4394
Print
Share
Nechama Sara
Frankenthal
was born
Daughter of
and
,
Mother of
,
,
,
Images:
First name:
Nechama Sara
Surname:
Frankenthal
Gender:
נקבה
0 Attachments:
מאגרי המידע של אנו
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Frankenthal, Nechama Sara
Mother of
Klinger, Miriam
Frankenthal, Avraham
Frankenthal, Nechama Sara
Baras, Tzvi Herman
Frankenthal, Isaac (Yitzhak)
Zalaznik, Sara Fradel
Baras, Itamar
Baras, Yagil
Frankenthal, Shimshon