מאגרי המידע של אנו
מאגרי המידע של אנו
חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 10136 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פייגלשטוק, נעמי

People in this tree:
Show
Tree ID number:
10136
Print
Share
נעמי
פייגלשטוק
was born
Daughter of
ראובן צבי הוגו
פייגלשטוק
and
אירלאן
גולדשטיין
,
Images:
First name:
נעמי
Surname:
פייגלשטוק
Gender:
נקבה
0 Attachments:
מאגרי המידע של אנו
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פייגלשטוק, נעמי
פייגלשטוק, ראובן צבי הוגו
גולדשטיין, אירלאן
פייגלשטוק, נעמי
פייגלשטוק, שלום אלכסנדר שאנדור
לדרר, נענע קארולינה לינה
פייגלשטוק, גיטל
This information is based on family tree no. 10136 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
גולדשטיין, אירלאן
פייגלשטוק, ראובן צבי הוגו
פייגלשטוק, נעמי
פייגלשטוק, שלום אלכסנדר שאנדור
לדרר, נענע קארולינה לינה
פייגלשטוק, גיטל