מאגרי המידע של אנו
מאגרי המידע של אנו
חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13454 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Alsberg, Henry

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13454
Print
Share
Henry
Alsberg
was born
on
5 לאוקטובר 1921
,
Son of
Martha
Eichengr©ơn
and
Alfred
Alsberg
,
died
on
1 לאוקטובר 2008
,
Images:
First name:
Henry
Surname:
Alsberg
Gender:
זכר
Date of birth:
5 לאוקטובר 1921
Date of death:
1 לאוקטובר 2008
Events:
Event Type:
לידה
Description:
5 OCT 1921
Date:
5 לאוקטובר 1921
Event Type:
פטירה
Description:
1 OCT 2008
Date:
1 לאוקטובר 2008
0 Attachments:
מאגרי המידע של אנו
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Alsberg, Henry
5 לאוקטובר 1921
died
on
1 לאוקטובר 2008
5 לאוקטובר 1921
5 OCT 1921
1 OCT 2008
Eichengr©ơn, Martha
Alsberg, Henry
Michel, Bertha
Eichengr©ơn, Salomon
Alsberg, Alfred
Alsberg, Henry
Michel, Bertha
Eichengr©ơn, Salomon
This information is based on family tree no. 13454 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Alsberg, Alfred
Eichengr©ơn, Martha