חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13454 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Rauchwerger, Schraga Feiwel

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13454
Print
Share
Schraga Feiwel
Rauchwerger
was born
on
1921
,
Son of
Chaya Clara
Lichtenthal
and
Abraham Yaakov
Rauchwerger
,
died
on
12 לאוקטובר 2013
,
Images:
First name:
Schraga Feiwel
Surname:
Rauchwerger
Gender:
זכר
Date of birth:
1921
Date of death:
12 לאוקטובר 2013
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1921
Date:
1921
Event Type:
פטירה
Description:
12 OCT 2013
Date:
12 לאוקטובר 2013
Event Type:
קבורה
Description:
13 OCT 2013
Date:
13 לאוקטובר 2013
Event place:
Kiryat Shaul Cemetery
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Rauchwerger, Schraga Feiwel
1921
died
on
12 לאוקטובר 2013
1921
1921
12 OCT 2013
13 OCT 2013
Kiryat Shaul Cemetery
Lichtenthal, Chaya Clara
Rauchwerger, Abraham Yaakov
Rauchwerger, Hersh Ber
Rauchwerger, Yehudit
Rauchwerger, Schraga Feiwel
Rauchwerger, Malca
Kramer, Babi Chaya
Rauchwerger, Yehuda Arieh
Rauchwerger, Leon
This information is based on family tree no. 13454 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Rauchwerger, Abraham Yaakov
Lichtenthal, Chaya Clara