חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13454 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Schwarz, Margareta

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13454
Print
Share
Margareta
Schwarz
was born
on
1907
,
Daughter of
Josef
Schwarz
and
Serena
Fabula
,
died
on
1983
,
Images:
First name:
Margareta
Surname:
Schwarz
Gender:
נקבה
Date of birth:
1907
Date of death:
1983
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1983
Date:
1983
Event Type:
לידה
Description:
1907
Date:
1907
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Schwarz, Margareta
1907
died
on
1983
1907
1983
1907
Schwarz, Josef
Fabula, Serena
Schwarz, Elisabeth
Fekete-Schwarz, Samuel
Schwarz, Ludwig
Schwarz, G©♭za
Schwarz, Helena
Schwarz, Regina
Schwarz, Ignaz
Schwarz, Desider
Schwarz, Margareta
Fabula, Josef
Friedmann, Fani Rebekka
Schwarz, Julianna
This information is based on family tree no. 13454 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Fabula, Serena
Schwarz, Josef