חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13454 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of BUCH, Srul Mordche

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13454
Print
Share
Srul Mordche
BUCH
was born
on
1885
,
Son of
Yitzhak
BUCH
and
Rifka Duvidovna
KATZ
,
Images:
First name:
Srul Mordche
Surname:
BUCH
Gender:
זכר
Date of birth:
1885
Events:
Event Type:
לידה
Description:
ABT 1885
Date:
1885
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of BUCH, Srul Mordche
1885
1885
ABT 1885
This information is based on family tree no. 13454 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.