מאגרי המידע של אנו
מאגרי המידע של אנו
חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Levi, Hana

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13454
Print
Share
Hana
Levi
was born
Daughter of
and
,
Images:
First name:
Hana
Surname:
Levi
Gender:
נקבה
0 Attachments:
מאגרי המידע של אנו
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Levi, Hana
Pozen, Sara Rachel Rachel
Levi, Yehuda
Levi, Meir
Levi, Ester
Levi, Moshe
Levi, Aharon
Levi, Tova
Levi, Arieh
Levi, Unknown
Levi, Unknown
Levi, Eliezer
Levi, Shlomo
Levi, Hana
Pozen, Yona
Rauchberger-Kremer, Shifra
Levi, Bruriya