חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Kaminer, YomTov Lipa

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13454
Print
Share
YomTov Lipa
Kaminer
was born
on
1871
,
Son of
and
,
died
on
28 לספטמבר 1941
,
Father of
1 \ 2
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
נמחקו
נוספו
,
Images:
First name:
YomTov Lipa
Surname:
Kaminer
Gender:
זכר
Date of birth:
1871
Date of death:
28 לספטמבר 1941
Notes:
{geni:about_me} married his niece
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1871
Date:
1871
Event Type:
פטירה
Description:
28 SEP 1941
Date:
28 לספטמבר 1941
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Kaminer, YomTov Lipa
1871
died
on
28 לספטמבר 1941
Father of
1871
{geni:about_me} married his niece
1871
28 SEP 1941