חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Freilich/Frolich, Gitla (Raizel)

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12802
Print
Share
Gitla (Raizel)
Freilich/Frolich
was born
on
1825
,
Daughter of
and
,
Father of
,
,
Images:
First name:
Gitla (Raizel)
Surname:
Freilich/Frolich
Gender:
נקבה
Date of birth:
1825
Events:
Event Type:
לידה
Description:
ABT 1825
Date:
1825
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Freilich/Frolich, Gitla (Raizel)
1825
Father of
1825
ABT 1825
פישלוביץ, Sara
פרייליך, Chaim Joachim
Freilich/Frolich, Shlomo Zalman "Josef"
Freilich/Frolich, Pinchas
Freilich/Frolich, Abraham
Freilich/Frolich, Yocheved Rivka
Freilich/Frolich, Berek
Frolich (born Freilich), Jankiel (Jakob)
Freilich/Frolich, Matel
Freilich/Frolich, Breindel Nache
Freilich/Frolich, Gitla (Raizel)
Goldstoff, Yehoshua Yeheskiel Feywel Zalman
Spytkowicz, Esther
Fischlowicz, Berel Berek
Kolhary, Chaje Reisel
Freilich, Leybel
Goldstoff, Rivka
Freilich, Beila