חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ROTHMANTEL, Kaila Hanna

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12802
Print
Share
Kaila Hanna
ROTHMANTEL
was born
on
15 לנובמבר 1844
,
Daughter of
and
,
Images:
First name:
Kaila Hanna
Surname:
ROTHMANTEL
Gender:
נקבה
Date of birth:
15 לנובמבר 1844
Events:
Event Type:
פטירה
Event Type:
לידה
Description:
15 NOV 1844
Date:
15 לנובמבר 1844
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ROTHMANTEL, Kaila Hanna
15 לנובמבר 1844
15 לנובמבר 1844
15 NOV 1844
Rothmantel, Eliasz Samuel Samuel
ROTHMANTEL, Esther
ROTHMANTEL, Hinda
Rothmantel, Chaja Perla
ROTHMANTEL, Kaila Hanna
Rothmantel, Abraham Joel