חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8342 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of איינהורן, מרים

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8342
Print
Share
מרים
איינהורן
was born
Daughter of
שמואל
איינהורן
and
ברוריה בריינה
גרינברגר
,
Images:
First name:
מרים
Surname:
איינהורן
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of איינהורן, מרים
איינהורן, שמואל
גרינברגר, ברוריה בריינה
איינהורן, משה אריה
איינהורן, אברהם
אינהורן, פרל (פנינה)
איינהורן, וולף
אינהורן, אשר אנשל
איינהורן, טובה
איינהורן, דבורה
לא ידוע
איינהורן, הרשלה
איינהורן, מאיר
איינהורן, מרים
גרינברגר, משה אריה
פריידה
אידלשטיין, טובה
איינהורן, מרדכי
איינהורן, פייגה
This information is based on family tree no. 8342 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
גרינברגר, ברוריה בריינה
איינהורן, שמואל
איינהורן, מרים
גרינברגר, משה אריה
פריידה
אידלשטיין, טובה
איינהורן, מרדכי
איינהורן, משה אריה
איינהורן, אברהם
אינהורן, פרל (פנינה)
איינהורן, וולף
אינהורן, אשר אנשל
איינהורן, טובה
איינהורן, דבורה
לא ידוע
איינהורן, הרשלה
איינהורן, מאיר
איינהורן, פייגה