חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8201 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ציוני, דורון

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8201
Print
Share
דורון
ציוני
was born
Son of
מרדכי
ציוני
and
מלכה
גואטה
,
Father of
נויה
ציוני
,
,
Images:
First name:
דורון
Surname:
ציוני
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ציוני, דורון
Father of
ציוני, מרדכי
גואטה, מלכה
ציוני, אלמוג
ציוני, שירלי
ציוני, אוריה
ציוני, רויטל
ציוני, דורית
ציוני, דורון
אילוק, רחלי
גואטה, רוני
דאדון, חמשת
ציוני, נויה
ציוני, מיכאל
ציוני, דורון
גואטה, רוני
דאדון, חמשת
אילוק, רחלי
ציוני, אלמוג
ציוני, שירלי
ציוני, אוריה
ציוני, רויטל
ציוני, דורית
ציוני, מיכאל
This information is based on family tree no. 8201 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
גואטה, מלכה
ציוני, מרדכי
ציוני, נויה