חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
אישיות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

קולר, ארמין היימן

Koller, Armin Hajman (1878-1942), professor of German language, born in Komjati, Hungary (then part of Austria-Hungary). He was educated at a Budapest Gymnasium and at the University of Budapest before he went to the USA in 1903. He studied at Western Reserve University, Cleveland, and received his PhD degree from the University of Chicago in 1911. He held a fellowship in German at that university from 1907 to 1909. He became acting assistant professor in German at Butler College, Indianapolis, ID., in 1910, and in 1920 was appointed assistant professor at the University of Illinois.

Koller was particularly interested in the origins of the theory that culture is predominantly influenced by the physical aspects of the land of its origin. He wrote several books in this field, including "The Theory of Environment" (1918); "Herder's Conception of Milieu" (1924); and "The Abbe Du Bos – His Advocacy of the Theory of Climate – A Precursor of Johann Gottfried Herder" (1937). In 1929 the Macmillan Company brought out "Foundations of Jewish Ethics, an English translation made by Koller of a German book edited by Simon Bernfeld, in which he applied physiographic standards to the study of Jewish religion.

Koller died in Cook, IL, USA.
תאריך לידה:
1878
תאריך פטירה:
1942
מקום לידה:
הונגריה
מקום פטירה:
אילינוי
סוג אישיות:
בלשן/ית
,
מלומדים
מספר פריט:
230554
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
אישיות
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
קולר, ארמין היימן
Koller, Armin Hajman (1878-1942), professor of German language, born in Komjati, Hungary (then part of Austria-Hungary). He was educated at a Budapest Gymnasium and at the University of Budapest before he went to the USA in 1903. He studied at Western Reserve University, Cleveland, and received his PhD degree from the University of Chicago in 1911. He held a fellowship in German at that university from 1907 to 1909. He became acting assistant professor in German at Butler College, Indianapolis, ID., in 1910, and in 1920 was appointed assistant professor at the University of Illinois.

Koller was particularly interested in the origins of the theory that culture is predominantly influenced by the physical aspects of the land of its origin. He wrote several books in this field, including "The Theory of Environment" (1918); "Herder's Conception of Milieu" (1924); and "The Abbe Du Bos – His Advocacy of the Theory of Climate – A Precursor of Johann Gottfried Herder" (1937). In 1929 the Macmillan Company brought out "Foundations of Jewish Ethics, an English translation made by Koller of a German book edited by Simon Bernfeld, in which he applied physiographic standards to the study of Jewish religion.

Koller died in Cook, IL, USA.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי