חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 13576 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of MEYER, Charlotte

People in this tree:
Show
Tree ID number:
13576
Print
Share
Charlotte
MEYER
was born
on
6 לפברואר 1821
,
Daughter of
Berendt Amsel
MEYER
and
Rachel
DELBANCO
,
died
on
1874
,
Images:
First name:
Charlotte
Surname:
MEYER
Gender:
נקבה
Date of birth:
6 לפברואר 1821
Place of birth:
Copenhagen, Denmark
Date of death:
1874
Place of death:
Copenhagen, Denmark
Events:
Event Type:
לידה
Description:
6 FEB 1821
Date:
6 לפברואר 1821
Event place:
Copenhagen, Denmark
Event Type:
פטירה
Description:
1874
Date:
1874
Event place:
Copenhagen, Denmark
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of MEYER, Charlotte
6 לפברואר 1821
died
on
1874
6 לפברואר 1821
Copenhagen, Denmark
Copenhagen, Denmark
6 FEB 1821
Copenhagen, Denmark
1874
Copenhagen, Denmark
This information is based on family tree no. 13576 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
MEYER, Berendt Amsel
DELBANCO, Rachel
MEYER, Cark August
MEYER, Laura
MEYER, Henriette
MEYER, Charlotte
DELBANCO, Elias Moses
HENRIQUES, Penina
MEYER, Amsel
MEYER, Emilie