חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12948 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Frankenstein, Ruth Miriam

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12948
Print
Share
Ruth Miriam
Frankenstein
was born
on
18 למרץ 1918
,
Daughter of
Christina Tillie
Meyer
and
Philip
Frankenstein
,
died
on
24 לנובמבר 2010
,
,
Occupations:
Homemaker
Images:
First name:
Ruth Miriam
Surname:
Frankenstein
Gender:
נקבה
Occupation:
Homemaker
Date of birth:
18 למרץ 1918
Place of birth:
Brooklyn, New York, Kings County, New York, United States
Date of death:
24 לנובמבר 2010
Place of death:
Burlington, Chittenden County, Vermont, United States
Events:
Event Type:
קבורה
Description:
28 NOV 2010
Date:
28 לנובמבר 2010
Event place:
Ahavat Gerim Cemetery, South Burlington, Vermont, United States
Event Type:
לידה
Description:
18 MAR 1918
Date:
18 למרץ 1918
Event place:
Brooklyn, New York, Kings County, New York, United States
Event Type:
מיפקד אוכלוסין
Description:
1940
Date:
1940
Event place:
29 Hampton RD, A D 18, Kings, New York, USA
Age:
21-22
Event Type:
פטירה
Description:
24 NOV 2010
Date:
24 לנובמבר 2010
Event place:
Burlington, Chittenden County, Vermont, United States
Age:
92
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Frankenstein, Ruth Miriam
18 למרץ 1918
died
on
24 לנובמבר 2010
Homemaker
Homemaker
18 למרץ 1918
Brooklyn, New York, Kings County, New York, United States
Burlington, Chittenden County, Vermont, United States
28 NOV 2010
Ahavat Gerim Cemetery, South Burlington, Vermont, United States
18 MAR 1918
Brooklyn, New York, Kings County, New York, United States
1940
29 Hampton RD, A D 18, Kings, New York, USA
24 NOV 2010
Burlington, Chittenden County, Vermont, United States
Meyer, Christina Tillie
Frankenstein, Philip
Frankenstein, Ethel Barrymore
Franklin (לבית Frankenstein), Sidney Carton
Frankenstein, Ruth Miriam
Kutzkp, Daniel
Franklin, Joseph Daniel
This information is based on family tree no. 12948 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Frankenstein, Philip
Meyer, Christina Tillie
Frankenstein, Ruth Miriam
Kutzkp, Daniel
Frankenstein, Ethel Barrymore
Franklin (לבית Frankenstein), Sidney Carton
Franklin, Joseph Daniel