חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of BENTATA ABECASSIS, Isaac

People in this tree:
Show
Tree ID number:
2102
Print
Share
Isaac
BENTATA ABECASSIS
was born
Son of
and
,
Images:
First name:
Isaac
Surname:
BENTATA ABECASSIS
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
לידה
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of BENTATA ABECASSIS, Isaac