חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Deutsch, Theresa

People in this tree:
Show
Tree ID number:
2102
Print
Share
Theresa
Deutsch
was born
on
1853
,
Daughter of
Jakob Samuel
DEUTSCH
and
Regina (Gella)
Schlesinger
,
Images:
First name:
Theresa
Surname:
Deutsch
Gender:
נקבה
Date of birth:
1853
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1853
Date:
1853
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Deutsch, Theresa
1853
1853
1853
DEUTSCH, Jakob Samuel
Schlesinger, Regina (Gella)
Deutsch, Johanna (Hendel)
Deutsch, Baruch
Deutsch, Fanny
Deutsch, Karoline (Lina)
Deutsch, Jetti
Deutsch, Nettel
Deutsch, Theresa
DEUTSCH, Menahem Mendel Ben Meir
Breuer, Ginendel
Deutsch, Moritz Emanuel (Mendel)
This information is based on family tree no. 2102 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Schlesinger, Regina (Gella)
DEUTSCH, Jakob Samuel